Uchwała Nr 337/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zmieniająca uchwałę Nr 332/XLVI/2010 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2010
r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.
 Uchwała Nr 337 XLVII 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:18:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 336/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zmieniające uchwałę Nr 327/XLV/2010 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 5 października 2010
roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
 Uchwała Nr 336 XLVII 2010 .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:16:56 | Data modyfikacji: 2010-12-02 17:26:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 335/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie w
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia
nieruchomości w drodze przetargu
 Uchwała Nr 335 XLVII 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:15:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 334/XLVII/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok
 Uchwała Nr 334 XLVII 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-26 13:10:33.[wersja do druku]
Uchwała Nr 333/XLVI/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu
dzierżawy gruntów zajętych pod garaże i
terminie jego płatności
UCHWAŁA ZOSTAŁA CAŁOŚCIOWO UCHYLONA Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 3.12.2010 Nr NP/II/0911//416/10  Uchwała Nr 333 XLVI 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-05 11:04:02 | Data modyfikacji: 2010-12-09 08:08:55.[wersja do druku]
Uchwała Nr 332/XLVI/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 Uchwała 332 XLVI 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-05 11:01:21.[wersja do druku]
Uchwała Nr 331/XLVI/2010 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 października 2010 roku w
sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2010 rok
 Uchwała Nr 331 XLVI 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-11-05 10:59:49 | Data modyfikacji: 2010-11-05 11:04:28.[wersja do druku]
Uchwała Nr 330/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta.
 Uchwała Nr 330 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:12:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 329/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
zmieniająca uchwałę Nr 166/XXIII/2008 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 24 czerwca 2008 roku w
sprawie zasad przyznawania i wysokości diet
radnych Rady Miejskiej w Kaletach
 Uchwała Nr 329 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:10:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 328/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie opłaty
targowej
 Uchwała Nr 328 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:08:25.[wersja do druku]
Uchwała Nr 327/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
wysokosci stawek podatku od nieruchomosci i
zwolnien od tego podatku.
 Uchwała Nr 327 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:07:06.[wersja do druku]
Uchwała Nr 326/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
określenia sposobu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
 Uchwała Nr 326 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:05:35.[wersja do druku]
Uchwała Nr 325/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
określenia zasad i trybu umarzania, odraczania i
rozkładania na raty należności pieniężnych,
mających charakter cywilnoprawny oraz wskazanie
organów do tego uprawnionych
 Uchwała Nr 325 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:02:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 324/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
przyjęcia Planu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kalety na
lata 2010 - 2032
 Uchwała Nr 324 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 12:00:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 323/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
wyrażenia zamiaru budowy kompleksu boisk
sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik
2012 w Kaletach Miotku
 Uchwała Nr 323 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 11:54:42 | Data modyfikacji: 2010-10-18 11:55:58.[wersja do druku]
Uchwała Nr 322/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2010 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwała Nr 322 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 11:51:01 | Data modyfikacji: 2010-10-18 11:52:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 321/XLV/2010 w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2010
 Uchwała Nr 321 XLV 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-10-18 11:38:06.[wersja do druku]
.