Zaproszenie do składania ofert cenowych na: "ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z MONTAŻEM I INSTALACJĄ W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA"
2022-08-09 12:38:15
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19  ...więcej

Zapytanie ofertowe na: "ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW DOJEŻDZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KALETY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023"
2022-08-04 08:24:41
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ SPECJALNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023”
2022-08-04 08:19:53
     ...więcej

Zaproszenie do składania ofert cenowych na: „ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KALETACH”
2022-07-28 15:16:21
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „WYKONANIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KALETACH PRZY UL. 1 MAJA 6”
2022-07-28 11:51:38
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: "ZAKUP I DOSTAWĘ WĘGLA TYPU EKOGROSZEK NA SEZON GRZEWCZY 2022/2023”
2022-07-14 17:05:59
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „BUDOWĘ OŚWIETLENIA ILUMINACYJNEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W KALETACH – ETAP I”
2022-07-08 18:04:49
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: "ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PRZEDSZKOLNYM PLACU ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 1 W KALETACH”
2022-07-06 17:46:34
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na: "Budowę stanicy rowerowej - Garbaty Mostek"
2022-05-26 17:43:10
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „ZAKUP, DOSTAWĘ ORAZ MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO NA PLACU ZJEDNOCZENIA W MIEŚCIE KALETY ”
2022-04-07 15:03:57
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ IMPREZY PLENEROWEJ - DNI KALET 2022”
2022-03-30 16:48:41
  ...więcej

Zapytanie cenowe na: "Remont chodnika przy ul. ks. Rogowskiego 28 w Kaletach Jędrysku, wraz z wyłożeniem płyt ażurowych"
2022-03-01 15:22:00
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach Truszczycy”
2022-02-22 14:19:12
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice: Miodowa, Piaskowa – etap I, Anioła – etap II z ul. Jodłową, ul. Szkolna)”
2022-02-21 12:18:04
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na „Remonty cząstkowe dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2022 roku”
2022-02-10 15:06:24
     ...więcej

Zapytanie ofertowe na: „ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH DLA UCZNIÓW DOJEŻDZAJĄCYCH DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA KALETY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022”
2021-08-23 11:24:38
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na budowę pomostu drewnianego – kładki, wokół pomnika przyrody – Cisa Donnersmarcka w Kaletach, na działce numer 543/1.
2021-08-17 12:39:38
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2021/2022 - REJON Nr 2”
2021-08-17 10:49:58
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na "Zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety, sezon zimowy 2021/2022 - REJON Nr 1”
2021-08-17 10:46:34
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na budowę pomostu drewnianego – kładki, wokół pomnika przyrody – Cisa Donnesmarcka w Kaletach, na działce numer 543/1.
2021-07-30 13:24:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne

.