OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-12-29 12:31:22
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-12-23 14:54:39
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-12-21 11:41:28
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-12-16 12:45:51
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-12-14 07:31:40
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-23 13:14:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-23 13:14:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-22 07:43:23
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-17 13:02:56
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-08 13:07:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-05 12:49:19
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-03 09:32:20
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-11-03 09:30:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 28 października 2021 r. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2021-11-03 09:25:35
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-10-19 12:50:16
Kalety, dnia 18.10.2021 r. WOŚiN.6151.4.2021 Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kalety informuje o planowanych terminach polowań zb  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-10-07 13:57:02
 Kalety, dnia 07.10.2021 r. WOŚiN.6151.3.2021   Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kalety informuje o planowanych termina  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-01-15 13:35:06
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Kalety informu  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2021-01-04 12:46:37
Kalety, dnia 04.01.2021 r. WOŚiN.6151.1.2021 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z p&  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2020-12-30 10:53:10
WOŚiN.6151.7.2020 Kalety, dnia 28.12.2020 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z p&  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych
2020-11-24 10:10:48
Kalety, dnia 24.11.2020 r. WOŚiN.6151.6.2020 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KALETY o planowanych terminach polowań zbiorowych Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z p&  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne

.