OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30
czerwca 2022 r. o wydaniu decyzji o zmianie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr
WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020
roku zmienionej decyzją
WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września
2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej
na „Zbieraniu odpadów oraz budowie instalacji
do sortowania i przerobu odpadów złomu w
Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. k-a. w
Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o
nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22,
274/22, 273/22"

OBWIESZCZENIE WOŚiN.6220.1.7.2022.MG.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-06-30 14:47:47 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:49:46.[wersja do druku]
« powrót
.