Obwieszczenie o zakończoniu postępowania
dowodowe w sprawie zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - decyzji nr
WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020
roku zmienionej decyzją
WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września
2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej
na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do
sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie
Hemarpol Trade Sp. z o. o. Sp. k-a. w Kaletach,
przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid.
284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22,
273/22

Obwieszczenie_WOSIN_6220_1_5_2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-05-24 15:22:34.[wersja do druku]
« powrót
.