Obwieszczenie o uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej
C-E 65 na ode. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry
- Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz -
Maksymilianowo -odcinek realizacyjny - stacja
Chorzów Batory - granica województw
śląskie/łódzkie” w toku postępowania o
zmianę decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach o środowiskowych
uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 z 29
czerwca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach dr Mirosława
Mierczyk-Sawicka podpisano elektronicznie
 Untitled_30032022_120502.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:30:45.[wersja do druku]
« powrót
.