Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów
właściwych o wyrażenie opinii w przedmiocie
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko związanego ze zmianą decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - decyzji nr
WSiR.6220.5.7.2020.TG z dnia 12 listopada 2020
roku zmienionej decyzją
WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z1 dnia 13 września
2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej
na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do
sortowania i przerobu odpadów złomu w Zakładzie
Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k-a. w Kaletach,
przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o nr ewid.
284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22, 274/22,
273/22

Obwieszczenie_WOSIN_6220_1_4_2022_MG.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-03-14 12:30:18.[wersja do druku]
« powrót
.