Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach - decyzji nr WSiR.6220.5.7.2020.TG
z dnia 12 listopada 2020 roku zmienionej decyzją
WOŚiN.6220.5.9.2020.2021.MG z dnia 13 września
2021 roku dla planowanej inwestycji polegającej
na „Zbieraniu odpadów oraz budowa instalacji do
sortowania i przerobu odpadów złomu w
Zakładzie Hemarpol Trade Sp. z o.o. Sp. k-a. w
Kaletach, przy ul. Fabrycznej 2a, na działkach o
nr ewid. 284/22, 282/22, 275/22, 276/22, 277/22,
274/22, 273/22

OBWIESZCZENIE_WOSiN_6220_1_2_202.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:10:25.[wersja do druku]
« powrót
.