Dotyczy zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na
skrzyzowaniu i monitorowanie dozwolonej
prędkości na drodze DW 908

Interpelacja_1775_2022_[16082022].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-09-07 11:48:50.[wersja do druku]
Dotyczy wmontowania w instalację sieci
wodociągowej dodatkowego hydrantu ppoż.
 Interpelacja_3290_2021[20122021].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-12-29 14:19:16.[wersja do druku]
Dotyczy wmontowania w instalację sieci
wodociągowej dodatkowego hydrantu ppoż.
 Interpelacja_3156_2021[02122021].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:41:10.[wersja do druku]
Dotyczy remontu cząstkowego dróg gminnych: ulic
Rzecznej, M. Skłodowskiej - Curie, 3 Maja,
Popiełuszki, Tetmajera, Kołłątaja,
Szymanowskiego, Kasprowicza, Roździeńskiego,
Koszęcińskiej oraz Łowieckiej w dzielnicy
Drutarnia miasta Kalety
 Interpelacja_3136_2021[01122021].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:40:34.[wersja do druku]
Dotyczy oświetlenia ul. Koszęcińskiej,
Łowieckiej w dzielnicy Drutarnia miasta Kalety
 Interpelacja_3134_2021[01122021].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-12-14 13:39:23.[wersja do druku]
Dotyczy wycięcia suchych drzew (sosna) przy
parkingu w Miotku

Interpelacja_1536_2021[07062021].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-06-24 15:28:23.[wersja do druku]
Dotyczy remontu cząstkowego dróg

Interpelacja_1253_2021[05052021].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-05-20 15:11:00 | Data modyfikacji: 2021-05-20 15:13:43.[wersja do druku]
Dotyczy remontów cząstkowego dróg gminnych:
ulic Rzecznej, M. Skłodowskiej - Curie, 3 Maja,
Popiełuszki, Tetmajera, Kołłątaja,
Szymanowskiego, Kasprowicza, Roździeńskiego,
Koszęcińskiej oraz Łowieckiej w dzielnicy
Drutarnia miasta Kalety
 Interpelacja_537_2021[24022021].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:28:32 | Data modyfikacji: 2021-04-06 11:40:00.[wersja do druku]
Dotyczy poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze
wojewódzkiej nr 908 ul. Tarnogórska w Kaletach -
Miotku

Interpelacja_341_2021[04022021].pdf

odpowiedz_ZDWna interpel.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-02-16 13:03:25.[wersja do druku]
Dotyczy remontu ul. Popiełuszki w Kaletach -
Drutarni
 Interpelacja_1346_2020[15052020].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:32:42.[wersja do druku]
Dotyczy wbudowania w drogę studzienki
odwodnieniowej na ul. Orzeszkowej
 Interpelacja 377_2020[3022020].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-17 13:10:42 | Data modyfikacji: 2020-02-17 13:12:54.[wersja do druku]
Dotyczy remontu tablicy informacyjnej
 Interpelacja 181_2020[17012020].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:55:10.[wersja do druku]
Dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drodze DW 908 w
okolicy skrzyżowania z droga powiatową nr 2335S
- ul. Stawowa i ul. Grzybowa

Interpelacja 3293_2019 [25102019].pdf

Odpowiedź Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z dn. 07.01.2020 r..pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-12-04 10:23:06.[wersja do druku]
Dotyczy wykonania poręczy na klatce schodowej w
budynku szkoły podstawowej w Miotku

Interpelacja 3003_2019 [17102019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-31 14:44:29 | Data modyfikacji: 2019-10-31 14:46:55.[wersja do druku]
Dotyczy ustawienia znaków drogowych B-20 "STOP"

Interpelacja 2654_2019 [12092019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-10-17 14:03:24.[wersja do druku]
Dotyczy zamontowania oświetlenia ulicznego ul.
Ryszarda Kaczorowskiego
 Interpelacja 1726_2019 [17062019].PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-03 15:18:17.[wersja do druku]
Dotyczy wykonania oświetlenia ulicznego, ulicy
Miłej

Interpelacja 1456_2019 [17052019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-06-04 11:02:53.[wersja do druku]
Dotyczy wycięcia suchych drzew w Miotku, obok
przejścia dla pieszych z sygnalizacją drogową

Interpelacja 1292_2019 [02052019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-05-15 14:45:57 | Data modyfikacji: 2019-06-04 11:03:00.[wersja do druku]
Dotyczy remontu cząstkowego ulic Rzecznej,
Kasprowicza, Tetmajera, Szymanowskiego i 3 Maja
pod lasem oraz ustawienie oznakowania nazwy ulicy
Jana Kasprowicza w dzielnicy Drutarnia miasta
Kalety

Interpelacja 1194_2019 [24042019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-30 14:16:16.[wersja do druku]
Dotyczy remontu cząstkowego dróg
 Interpelacja 981_2019 [04042019].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-18 12:11:37.[wersja do druku]
Dotyczy remontu cząstkowego ul. Koszęcińskiej
oraz jej oświetlenia w dzielnicy Drutarnia Miasta
Kalety

Interpelacja 659_2019 [12032019].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-04-04 14:55:51.[wersja do druku]
Dotyczy Wykonania poręczy przy wejściu do
budynku szkoły podstawowej w Miotku
 Interpelacja 546_2019 [21022019].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-28 11:03:20.[wersja do druku]
.