Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji umowy o dostarczenie wody lub odprowadzanie ścieków
2022-12-14 08:24:41
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyc  ...więcej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatków i opłat lokalnych
2022-12-06 11:59:30
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyc  ...więcej

Klauzula informacyjna zamówienia publiczne
2021-02-25 10:36:43
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ...więcej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zgłaszających do Urzędu Miasta Kalety potrzebę transportową lub korzystających ze zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Kalety transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
2021-01-28 12:20:45
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich   ...więcej

Klauzula informacyjna dla obsługi BIP
2021-01-05 15:09:33
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kaletach  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW, KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW, STAŻYSTÓW, PRAKTYKANTÓW, PRACOWNIKÓW INTERWENCYJNYCH ORAZ SPOŁECZNO – UŻYTECZNYCH
2020-06-09 13:56:19
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. rejestracji wyborców oraz organizacji przebiegu wyborów
2020-06-09 12:58:56
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSACH LUB ZAWODACH
2020-06-04 13:41:57
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyc  ...więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
2020-06-02 13:51:40
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan  ...więcej

Klauzula informacyjna dla uczestników obrad sesji Rady Miejskiej Kalety
2019-11-19 11:35:47
Uprzejmie informujemy, że obrady Rady Miejskiej Kalety są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zgodnie z art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z póź  ...więcej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego miasta
2019-11-19 11:13:07
  1. Informujemy, że na terenie Miasta Kalety prowadzony jest MONITORING WIZYJNY. 2. Administratorem danych osobowych uzyskanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Miasta Kalety z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalet  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
2018-08-20 16:20:54
  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
2018-08-20 16:19:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

.