BURMISTRZ MIASTA KALETY

 

 

Burmistrz Miasta

 

mgr Klaudiusz Kandzia
tel. (34) 352-76-30 lub (34) 357-71-00 
e-mail: burmistrz@kalety.pl

 Burmistrz przyjmuje interesantów codziennie po wczesniejszym umówieniu w sekreariacie
34 352 76 30 
 

Kompetencje
1. Jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów szczególnych oraz pracodawcą w rozumieniu przepisów  kodeksu pracy.
2. Jest terenowym organem obrony cywilnej.
3. Jest przełożonym pracowników, zajmujących stanowiska kierownicze.
4. Reprezentuje gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy.
5. Nadzoruje realizację budżetu.
6. Realizuje politykę kadrową i wspólnie z sekretarzem Gminy odpowiada za przestrzeganie przepisów, związanych ze stosunkiem pracy.
7. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej.
8. Udziela pełnomocnictwa w sprawach, należących do jego wyłącznej kompetencji.
9. Podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki i mogących zagrażać  życiu i zdrowiu.
10. Mianuje pracowników samorządowych wg zasad, ustalonych w regulaminie.
11. Wydaje zarządzenia, wprowadzające w życie regulaminy, dotyczące działalności urzędu, np. instrukcje obiegu dokumentów, regulaminu  funduszu nagród, socjalnego, mieszkaniowego, itp.
12. Informuje odpowiednie organy o zamiarze przystąpienia do porozumienia komunalnego.
13. Przedkłada wojewodzie uchwały rady Miejskiej w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
14. Składa radzie Miejskiej okresowe sprawozdania z realizacji zadań.
 
Oświadczenia majątkowe


początek kadencji

- Za 2010 rok

- Za 2011 rok

- Za 2012 rok

- Za 2013 rok

- koniec kadencji 2010 - 2014

- początek kadencji 2014 - 2018

- Za 2014 rok

- Za 2015 rok

- Za 2016 rok

- Za 2017 rok

- koniec kadencji 2014 - 2018

- Za 2018 rok

- Za 2019 rok

- Za 2020 rok

- Za 2021 rok

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-08 10:33:09 | Data modyfikacji: 2022-05-30 14:31:01.[wersja do druku]
.