Uchwala Nr 327/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 327 XLII 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 16:00:45.[wersja do druku]
Uchwala Nr 326/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 326 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 16:00:09.[wersja do druku]
Uchwala Nr 325/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku zmieniająca
Uchwałę Nr Uchwała Nr 213/XXIX/2017 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2017 roku w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i
stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku,
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety
Miotek wraz z przyłączami"

uchwala 325 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:59:42 | Data modyfikacji: 2018-11-05 16:00:56.[wersja do druku]
Uchwala Nr 324/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu w 2019 r.

uchwala 324 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:58:59.[wersja do druku]
Uchwala Nr 323/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2019 roku

uchwala 323 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:58:18.[wersja do druku]
Uchwala Nr 322/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych

uchwala 322 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:57:46.[wersja do druku]
Uchwala Nr 321/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości

uchwala 321 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:57:16 | Data modyfikacji: 2018-11-05 16:02:05.[wersja do druku]
Uchwala Nr 320/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kalety

uchwala 320 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:56:45.[wersja do druku]
Uchwala Nr 319/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany
Statutu Miasta Kalety

uchwala 319 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:55:51.[wersja do druku]
Uchwala Nr 318/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać
składane projekty

uchwala 318 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:55:22.[wersja do druku]
Uchwala Nr 317/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy najmu na czas nieoznaczony
lokalu stanowiącego własność Miasta Kalety
dotychczasowemu najemcy

uchwala 317 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:53:08 | Data modyfikacji: 2018-11-05 15:53:46.[wersja do druku]
Uchwala Nr 316/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "Kalety - Zachód"

uchwala 316 XLII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:52:39.[wersja do druku]
Uchwala Nr 315/XLII/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 października 2018 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "Kalety- Wschód"

uchwala 315 XLII 2018 .PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-11-05 15:52:01.[wersja do druku]
Uchwala Nr 314/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 314 XLI 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:57:26.[wersja do druku]
Uchwala Nr 313/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 313 XLI 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:56:34.[wersja do druku]
Uchwala Nr 312/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania: „Przebudowa mostu w ciągu
drogi 2352S w miejscowości Kalety w ciągu ul.
Drozdka"
 uchwala 312 XLI 2018.PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:54:50.[wersja do druku]
Uchwala Nr 311/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku zmieniająca
uchwałę nr 189/XXV/2017 z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w
Kaletach
 uchwala 311 XLI 2018.PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:53:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 310/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do
stanu faktycznego
 uchwala 310 XLI 2018.PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:52:32.[wersja do druku]
Uchwala Nr 309/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic stałych obwodów
głosowania do stanu faktycznego
 uchwala 309 XLI 2018.PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:51:22.[wersja do druku]
Uchwala Nr 308/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 308 XLI 2018.PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:49:57.[wersja do druku]
Uchwala Nr 307/XLI/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 6 września 2018 roku w sprawie wniesienia
skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody
Śląskiego
 uchwala 307 XLI 2018.PDF

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-14 12:47:17.[wersja do druku]
Uchwala Nr 306/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 306 XL 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:36:05.[wersja do druku]
Uchwala Nr 305/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 305 XL 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:35:19.[wersja do druku]
Uchwala Nr 304/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na
obszarze Gminy Kalety do organu regulacyjnego

uchwala 304 XL 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:34:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 303/XL/2018 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2018-2020

uchwala 303 XL 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-08-01 11:34:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 302/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety

uchwala 302 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:20:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 301/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
miasta Kalety

uchwala 301 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:20:31.[wersja do druku]
Uchwała Nr 300/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zasad usytuowania na terenie miasta Kalety miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

uchwala 300 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:20:00.[wersja do druku]
Uchwała Nr 299/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta
Kalety

uchwala 299 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:19:26.[wersja do druku]
Uchwała Nr 298/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Kalety
w skład Związku Metropolitalnego
„Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia"

uchwala 298 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:18:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 297/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic stałych obwodów
głosowania do stanu faktycznego

uchwala 297 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:18:33 | Data modyfikacji: 2018-09-14 12:57:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 296/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do
stanu faktycznego

uchwala 296 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:18:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 295/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

uchwala 295 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:17:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 294/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
ustanowienia wzajemnych służebności dojazdu

uchwala 294 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:17:15.[wersja do druku]
Uchwała Nr 293/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 - 2029

uchwala 293 XXXIX 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:16:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 292/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia
ścieków na terenie Miasta Kalety

uchwala 292 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:15:41.[wersja do druku]
Uchwała Nr 291/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 291 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:15:18.[wersja do druku]
Uchwała Nr 290/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017
rok

uchwala 290 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:14:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 289/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2017 rok

uchwala 289 XXXIX 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-15 12:14:03.[wersja do druku]
Uchwala Nr 288/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -
2029

uchwala 288 XXXVII 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:13:13.[wersja do druku]
Uchwala Nr 287/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 287 XXXVII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:12:24.[wersja do druku]
Uchwala Nr 286/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Kalety dotyczących wejścia Gminy Kalety w skład
związku metropolitalnego w województwie
śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii

uchwala 286 XXXVII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:11:55.[wersja do druku]
Uchwala Nr 285/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na
terenie gminy Kalety w 2018 roku

uchwala 285 XXXVII 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:11:07.[wersja do druku]
Uchwala Nr 284/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na
terenie gminy Kalety w 2018 roku

uchwala 284 XXXVII 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:09:37.[wersja do druku]
Uchwala Nr 283/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady
Powiatu Tarnogórskiego w sprawie podziału
Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze,
ustalenia ich numerów, granic oraz liczby
radnych

uchwala 283 XXXVII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:09:15.[wersja do druku]
Uchwala Nr 282/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 282 XXXVII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:08:44.[wersja do druku]
Uchwala Nr 281/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości

uchwala 281 XXXVII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:08:14.[wersja do druku]
Uchwala Nr 280/XXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie
przejęcia przez Gminę Kalety udziałów w
prawach własności budynków wielomieszkaniowych
wraz z udziałami w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych

uchwala 280 XXXVII 2018.PDF

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:07:14.[wersja do druku]
Uchwala Nr 279/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 238/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 roku

uchwala 279 XXXVI 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:06:11.[wersja do druku]
Uchwala Nr 278/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 - 2029

uchwala 278 XXXVI 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:05:26.[wersja do druku]
Uchwala Nr 277/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 277 XXXVI 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:04:48.[wersja do druku]
Uchwala Nr 276/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
podziału Miasta Kalety na stałe obwody do
głosowania

uchwala 276 XXXVI 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:04:22.[wersja do druku]
Uchwala Nr 275/XXXVI/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie
nieodpłatnego nabycia nieruchomości

uchwala 275 XXXVI 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-06-08 13:03:52.[wersja do druku]
Uchwała Nr 274/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 - 2029

uchwala 274 XXXV 2018.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:22:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 273/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok
 uchwala 273 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:21:35.[wersja do druku]
Uchwała Nr 272/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. Lublinieckiej w
Kaletach
 uchwala 272 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:20:48.[wersja do druku]
Uchwała Nr 271/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
podziału Miasta Kalety na okręgi wyborcze
 uchwala 271 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:16:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 270/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
zmiany uchwały nr 260/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 roku
 uchwala 270 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:14:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 269/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Kalety do roku 2023
 uchwala 269 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:13:15.[wersja do druku]
Uchwała Nr 268/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 268 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:11:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 267/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 267 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:10:59.[wersja do druku]
Uchwała Nr 266/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
nabycia nieruchomości
 uchwala 266 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:07:07.[wersja do druku]
Uchwała Nr 265/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
nabycia nieruchomości
 uchwala 265 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:05:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 264/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Kalety
 uchwala 264 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:04:04.[wersja do druku]
Uchwała Nr 263/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania
przedszkolnego, innych form wychowania
przedszkolnego i niepublicznych szkół
prowadzonych na terenie Miasta Kalety oraz trybu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania
udzielonej dotacji
 uchwala 263 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:02:30.[wersja do druku]
Uchwała Nr 262/XXXV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Kalety"
 uchwala 262 XXXV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 13:00:45.[wersja do druku]
Uchwala Nr 261/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora
Rejonowego w Tarnowskich Górach na uchwałę Nr
294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia
17 października 2013 r. w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków wraz z
odpowiedzią na skargę
 uchwala 261 XXXIV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 12:53:07.[wersja do druku]
Uchwala Nr 260/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej w
ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji
poprzez wymianę źródła ciepła w budynkach
jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym
Zakątku Śląska"
 uchwala 260 XXXIV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 11:40:35.[wersja do druku]
Uchwala Nr 259/XXXIV/2018 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 259 XXXIV 2018.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-03-29 10:51:54.[wersja do druku]
Uchwala Nr 258/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2017
 uchwala 258 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:16:32.[wersja do druku]
Uchwala Nr 257/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca
uchwałę Nr 238/XXXII/2017
 uchwala 257 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:08:46.[wersja do druku]
Uchwala Nr 256/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2018 rok
 uchwala 256 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:06:53.[wersja do druku]
Uchwala Nr 255/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r."
 uchwala 255 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:02:31.[wersja do druku]
Uchwala Nr 254/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2018
- 2022
 uchwala 254 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:00:27.[wersja do druku]
Uchwala Nr 253/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 253 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:59:03.[wersja do druku]
Uchwala Nr 252/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 - 2029

uchwala 252 XXXIII 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:57:14.[wersja do druku]
Uchwala Nr 251/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 251 XXXIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:51:11.[wersja do druku]
Uchwala Nr 250/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2018 rok

uchwala 250 XXXIII 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:49:39.[wersja do druku]
Uchwala Nr 249/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018 - 2029

uchwala 249 XXXIII 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-02-01 11:48:02.[wersja do druku]
Uchwala Nr 248/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 - 2029
 uchwala 248 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:05:52.[wersja do druku]
Uchwala Nr 247/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 247 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:04:41.[wersja do druku]
Uchwala Nr 246/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tamogórskiemu w 2018 r.
 uchwala 246 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 13:01:59 | Data modyfikacji: 2017-12-13 13:08:44.[wersja do druku]
Uchwala Nr 245/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania w
zakresie promocji zdrowia
 uchwala 245 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:59:42.[wersja do druku]
Uchwala Nr 244/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2018 roku
 uchwala 244 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:58:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 243/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
 uchwala 243 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:54:35.[wersja do druku]
Uchwala Nr 242/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 uchwala 242 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:53:19.[wersja do druku]
Uchwala Nr 241/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 241 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:43:58.[wersja do druku]
Uchwala Nr 240/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 240 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:42:50.[wersja do druku]
Uchwala Nr 239/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 239 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:40:20 | Data modyfikacji: 2017-12-13 13:07:36.[wersja do druku]
Uchwala Nr 238/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej w
ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji
poprzez montaż pomp ciepła w budynkach
jednorodzinnych w mieście Kalety - Leśnym
Zakątku Śląska"
 uchwala 238 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:39:17 | Data modyfikacji: 2017-12-13 13:07:09.[wersja do druku]
Uchwala Nr 237/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2018
 uchwala 237 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:38:07.[wersja do druku]
Uchwala Nr 236/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r.w sprawie
przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
dla gminy Kalety na lata 2017-2022
 uchwala 236 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:32:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 235/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr
2 w Kaletach Miotku w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową nr 2 w Kaletach Miotku
 uchwala 235 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:31:04.[wersja do druku]
Uchwala Nr 234/XXXII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr
1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Kaletach
 uchwala 234 XXXII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-12-13 12:30:03.[wersja do druku]
Uchwala Nr 233/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 233 XXXI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-24 14:03:05.[wersja do druku]
Uchwala Nr 232/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 232 XXXI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-24 13:59:58.[wersja do druku]
Uchwala Nr 231/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 231 XXXI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-24 13:52:57.[wersja do druku]
Uchwala Nr 230/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 5 października 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tamogórskiemu na realizację zadania w zakresie
promocji zdrowia
 uchwala 230 XXXI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-24 13:51:12.[wersja do druku]
Uchwala Nr 229/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 229 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:47:07 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:48:15.[wersja do druku]
Uchwala Nr 228/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 228 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:45:51.[wersja do druku]
Uchwala Nr 227/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tamogórskiemu na
dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem
Pododdziału Udarowego w Oddziale Neurologicznym
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
 uchwala 227 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:44:58.[wersja do druku]
Uchwala Nr 226/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwał dotyczących Dziennego Domu
„Senior-WIGOR" w Kaletach
 uchwala 226 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:43:55.[wersja do druku]
Uchwala Nr 225/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Kalety
 uchwala 225 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:42:45.[wersja do druku]
Uchwala Nr 224/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy
ulicy w mieście Kalety

uchwala 224 XXX 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:39:02 | Data modyfikacji: 2017-10-02 16:49:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 223/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie Kalety na lata 2017-2027

uchwala 223 XXX 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:36:48.[wersja do druku]
Uchwala Nr 222/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"
 uchwala 222 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:35:37.[wersja do druku]
Uchwala Nr 221/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"
 uchwala 221 XXX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-10-02 16:34:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 220/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych niebędących jednostkami
organizacyjnymi gminy a realizujących zadania
własne gminy w zakresie udzielania schronienia
osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
które ostatnie stałe miejsce zameldowania
posiadały na terenie Gminy Kalety
 uchwala 220 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:19:04.[wersja do druku]
Uchwala Nr 219/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik
przyrody
 uchwala 219 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:17:43.[wersja do druku]
Uchwala Nr 218/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie najmu lokalu
użytkowego
 uchwala 218 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:16:02.[wersja do druku]
Uchwala Nr 217/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
 uchwala 217 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:12:31.[wersja do druku]
Uchwala Nr 216/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"

uchwala 216 XXIX 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:11:23.[wersja do druku]
Uchwala Nr 215/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 215 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:06:47.[wersja do druku]
Uchwala Nr 214/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 214 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 11:02:51.[wersja do druku]
Uchwala Nr 213/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr
180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09
lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w
Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy.
Etap I - Kalety Miotek wraz z przyłączami"
 uchwala 213 XXIX 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-08-11 10:59:05 | Data modyfikacji: 2017-08-11 11:21:29.[wersja do druku]
Uchwala Nr 212/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok

uchwala 212 XXVIII 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-26 15:16:17.[wersja do druku]
Uchwala Nr 211/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok
 uchwala 211 XXVIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-26 15:14:23.[wersja do druku]
Uchwala Nr 210/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2016 rok
 uchwala 210 XXVIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-26 15:12:24.[wersja do druku]
Uchwala Nr 209/XXVIII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wykonanie
nakładki asfaltowej na ul. 1 Maja w Kaletach
 uchwala 209 XXVIII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-26 15:10:39.[wersja do druku]
Uchwala Nr 208/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie dotacji
z budżetu miasta dla niepublicznych placówek
oświatowych
 uchwala 208 XXVII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:56:08.[wersja do druku]
Uchwala Nr 207/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"

uchwala 207 XXVII 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:55:05.[wersja do druku]
Uchwala Nr 206/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 uchwala 206 XXVII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:52:22.[wersja do druku]
Uchwala Nr 205/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
przyjęcia Programu „Kalety przyjazne Seniorom"
 uchwala 205 XXVII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:50:55.[wersja do druku]
Uchwala Nr 204/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2016 rok
 uchwala 204 XXVII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:49:36.[wersja do druku]
Uchwala Nr 203/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029

uchwala 203 XXVII 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:48:30.[wersja do druku]
Uchwala Nr 202/XXVII/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 202 XXVII 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:46:42 | Data modyfikacji: 2017-06-09 13:00:40.[wersja do druku]
Uchwala Nr 201/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto
Kalety oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów
 uchwala 201 XXVI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:44:55.[wersja do druku]
Uchwala Nr 200/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Miasta Kalety
 uchwala 200 XXVI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:42:36.[wersja do druku]
Uchwala Nr 199/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029

uchwala 199 XXVI 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:40:56.[wersja do druku]
Uchwala Nr 198/XXVI/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 198 XXVI 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-06-09 12:36:42.[wersja do druku]
Uchwala Nr 197/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany podstawy
prawnej Uchwały Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowę kanalizacji sanitarnej i
stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku,
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I - Kalety
Miotek wraz z przyłączami"
 uchwala 197 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:10:23.[wersja do druku]
Uchwala Nr 196/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie częściowej
zmiany § 1 pkt. 5 Uchwały Nr 178/XXIV/2017 Rady
Miejskiej w Kaletach z dnia 09 lutego 2017 roku w
sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 196 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:09:07.[wersja do druku]
Uchwala Nr 195/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w
Kaletach za 2016 rok
 uchwala 195 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 15:01:50.[wersja do druku]
Uchwala Nr 194/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -
2029
 uchwala 194 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:52:09 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:58:10.[wersja do druku]
Uchwala Nr 193/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 193 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:51:06 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:57:23.[wersja do druku]
Uchwala Nr 192/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Miasto Kalety oraz
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów
 uchwala 192 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:49:32 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:49:43.[wersja do druku]
Uchwala Nr 191/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów naboru do klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest gmina Kalety, w postępowaniu rekrutacyjnym
dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
szkoły
 uchwala 191 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:46:17.[wersja do druku]
Uchwala Nr 190/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe
 uchwala 190 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:43:25.[wersja do druku]
Uchwala Nr 189/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce w Kaletach
 uchwala 189 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:35:00 | Data modyfikacji: 2017-04-10 14:55:16.[wersja do druku]
Uchwala Nr 188/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"
 uchwala 188 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:32:26.[wersja do druku]
Uchwala Nr 187/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 uchwala 187 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:06:25.[wersja do druku]
Uchwala Nr 186/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 uchwala 186 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 14:02:53.[wersja do druku]
Uchwala Nr 185/XXV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Kaletach
 uchwala 185 XXV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-04-10 13:33:27.[wersja do druku]
Uchwała Nr 184/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety- Zachód"
 uchwala 184 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 16:01:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 183/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 183 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 16:00:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 182/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
wyrażenia opinii.
 uchwala 182 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:59:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 181/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
 uchwala 181 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:58:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowę kanalizacji sanitarnej i
stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku,
Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I -Kalety
Miotek wraz z przyłączami"
 uchwala 180 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:57:20.[wersja do druku]
Uchwała Nr 179/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017 - 2029
 uchwala 179 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:55:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 178/XXIV/2017 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kaiety na 2017 rok
 uchwala 178 XXIV 2017.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-02-27 15:54:40.[wersja do druku]
Uchwała Nr 177/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia opłat
 uchwala 177 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:35:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 176/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2017 rok
 uchwala 176 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:33:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 175/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 r."
 uchwala 175 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:31:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 174/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
 uchwala 174 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:29:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 173/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 173 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:26:24.[wersja do druku]
Uchwała Nr 172/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2017 rok
 uchwala 172 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:24:33.[wersja do druku]
Uchwała Nr 171/XXIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017 - 2023
 uchwala 171 XXIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2017-01-17 14:22:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 170/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 170 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:14:48 | Data modyfikacji: 2016-12-09 12:15:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 169/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 169 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:13:48 | Data modyfikacji: 2016-12-09 12:15:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 168/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji
celowej dla Powiatu Tarnogórskiego
 uchwala 168 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:12:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 167/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zmianę służebności
gruntowej
 uchwala 167 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:11:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 166/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 166 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:10:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 165/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 165 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:08:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 164/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 164 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 12:03:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 163/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 163 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:37:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 162/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2017
 uchwala 162 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:35:06 | Data modyfikacji: 2016-12-09 11:36:08.[wersja do druku]
Uchwała Nr 161/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2017 roku
 uchwala 161 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:29:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 160/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
 uchwala 160 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:22:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 159/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 uchwala 159 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:20:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 158/XXII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie
nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta
Kalety
 uchwala 158 XXII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-09 11:19:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 157/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 157 XXI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-10 12:32:59 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:33:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 156/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 156 XXI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-10 12:29:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 155/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 155 XXI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-10 12:28:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 154/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie
powołania Komisji opiniującej wnioski o
wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych
dla miasta Kalety
 uchwala 154 XXI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-10 12:27:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 153/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 153 XXI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-10 12:20:57 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:25:22.[wersja do druku]
Uchwała Nr 152/XXI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 152 XXI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-11-10 08:37:46 | Data modyfikacji: 2016-11-10 12:24:35.[wersja do druku]
Uchwała Nr 151/XX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce w Kaletach
 uchwala 151 XX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-18 12:49:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 150/XX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 uchwala 150 XX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-18 12:47:25.[wersja do druku]
Uchwała Nr 149/XX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 149 XX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-18 12:46:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 148/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 uchwala 148 XIX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-03 15:09:27.[wersja do druku]
Uchwała Nr 147/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 uchwala 147 XIX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-03 15:04:28.[wersja do druku]
Uchwała Nr 146/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie służebności gruntowej
 uchwala 146 XIX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-03 15:01:19.[wersja do druku]
Uchwała Nr 145/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 145 XIX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-03 14:56:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 144/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie likwidacji
Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Placówek
Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum
Usług Wspólnych w Kaletach i nadania mu statutu
 uchwala 144 XIX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-03 14:53:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 143/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie udzielenia
dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kaletach
 uchwala 143 XIX 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-10-03 14:48:58.[wersja do druku]
Uchwała Nr 142/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. z dnia 21
czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości I porządku na terenie Gminy Kalety
 uchwala 142 XVIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:34:25.[wersja do druku]
Uchwała Nr 141/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
 uchwala 141 XVIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:33:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 140/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 140 XVIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:28:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 139/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 uchwala 139 XVIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:27:35.[wersja do druku]
Uchwała Nr 138/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 138 XVIII 2016 .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:24:37 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:40:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 137/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015
rok
 uchwala 137 XVIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:18:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 136/XVIII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2015 rok
 uchwala 136 XVIII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-30 13:13:22 | Data modyfikacji: 2016-06-30 13:16:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 135/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie dotacji z budżetu miasta dla
niepublicznych placówek oświatowych
 uchwala 135 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 11:00:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 134/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 134 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:57:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 133/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę na terenie Miasta Kalety
 uchwala 133 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:56:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 132/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 132 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:54:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 131/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 131 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:53:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 130/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie dotacji
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub
kluby dziecięce w Kaletach
 uchwala 130 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:42:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 129/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka
Borka w Kaletach za 2015 rok
 uchwala 129 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:30:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 128/XVII/2016 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za
2015 rok
 uchwala 128 XVII 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-06-03 10:16:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 127/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zgłoszenia
oferty kandydata do konkursu na etatowego członka
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach (Zespół Zamiejscowy w Częstochowie)
 uchwala 127 XVI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-06 12:02:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 126/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie poparcia
działań mających na celu utworzenie
niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

uchwala 126 XVI 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-06 12:01:01.[wersja do druku]
Uchwała Nr 125/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z
budżetu miasta dla niepublicznych placówek
oświatowych

uchwala 125 XVI 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:57:57 | Data modyfikacji: 2016-05-06 11:59:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 124/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność burmistrza
 uchwala 124 XVI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:53:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 123/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -
2023
 uchwala 123 XVI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:51:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 122/XVI/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 122 XVI 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-06 11:46:01.[wersja do druku]
Uchwała Nr 121/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
pomników przyrody
 uchwala 121 XV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:26:54.[wersja do druku]
Uchwała Nr 120/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety"

uchwala 120 XV 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:26:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 119/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 uchwala 119 XV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:25:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 118/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 uchwala 118 XV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:24:23.[wersja do druku]
Uchwała Nr 117/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 - 2023
 uchwala 117 XV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:23:28.[wersja do druku]
Uchwała Nr 116/XV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 116 XV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:20:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 115/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy
rondu położonemu na terenie Miasta Kalety
 uchwala 115 XIV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:58:40.[wersja do druku]
Uchwała Nr 114/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr
96/Xll/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

uchwala 114 XIV 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:57:37 | Data modyfikacji: 2016-03-03 08:44:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 113/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 - 2023

uchwala 113 XIV 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:53:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 112/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 112 XIV 2016.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:49:21.[wersja do druku]
Uchwała Nr 111/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety

uchwala 111 XIV 2016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-02 13:48:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 110/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2016 rok
 uchwala 110 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:23:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 109/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia " Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 r."
 uchwala 109 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:19:21.[wersja do druku]
Uchwała Nr 108/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 uchwala 108 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:17:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 107/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawiezmieniająca uchwałę Nr48/VI/2011 Rady
Miejskiej w Kaletach w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Kalety
 uchwala 107 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:12:58.[wersja do druku]
Uchwała Nr 106/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
wspólnej obsługi finansowej jednostek
organizacyjnych Miasta Kalety
 uchwala 106 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:10:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 105/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w
Mieście Kalety
 uchwala 105 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:08:08.[wersja do druku]
Uchwała Nr 104/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w
sprawiezmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Kaletach
 uchwala 104 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:07:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 103/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 103 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:04:31.[wersja do druku]
Uchwała Nr 102/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2016 rok
 uchwala 102 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:02:39.[wersja do druku]
Uchwała Nr 101/XIII/2015 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 - 2023
 uchwala 101 XIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-01-12 15:00:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 100/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 100 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:35:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 99/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 99 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:34:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 98/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawiciela Miasta Kalety do Rady
Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego
Śląska”
 uchwala 98 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:33:28.[wersja do druku]
Uchwała Nr 97/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego w 2016 roku
 uchwala 97 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:30:15.[wersja do druku]
Uchwała Nr 96/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty
targowej

Zmieniona przez Uchwałę Nr 114/XIV/2016 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 lutego 2016 r. - zobacz

 uchwala 96 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:29:02 | Data modyfikacji: 2016-03-02 14:26:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 95/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 uchwala 95 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:27:31.[wersja do druku]
Uchwała Nr 94/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportowych
 uchwala 94 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:26:24.[wersja do druku]
Uchwała Nr 93/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
 uchwala 93 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:25:00.[wersja do druku]
Uchwała Nr 92/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 92 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:23:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 91/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 91 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:22:00.[wersja do druku]
Uchwała Nr 90/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu "Senior
- WIGOR' w Kaletach
 uchwala 90 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:20:33.[wersja do druku]
Uchwała Nr 89/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie nadania
Statutu Dziennemu Domowi „Senior- WIGOR” w
Kaletach
 uchwala 89 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:18:00.[wersja do druku]
Uchwała Nr 88/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia
Dziennego Domu „Senior- WIGOR” w Kaletach
 uchwala 88 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-10 14:16:07.[wersja do druku]
Uchwała Nr 87/XII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 87 XII 2015.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2015-12-01 14:42:44 | Data modyfikacji: 2015-12-01 14:43:52.[wersja do druku]
Uchwała Nr 86/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 86 XI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:16:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 85/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok28
października 2015 r. w sprawie
 uchwala 85 XI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:15:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 84/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyboru
ławników na kadencję od 2016 r, do 2019 r.
 uchwala 84 XI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:14:01.[wersja do druku]
Uchwała Nr 83/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-
Zachód”
 uchwala 83 XI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:12:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 82/XI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 82 XI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-11-06 14:10:23.[wersja do druku]
Uchwała Nr 81/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników
 uchwala 81 X 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:14:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 80/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 80 X 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:13:52.[wersja do druku]
Uchwała Nr 79/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 79 X 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 12:13:07.[wersja do druku]
Uchwała Nr 78/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w
Tarnowskich Górach na realizację zadania
związanego z akredytacją systemu
teleinformatycznego Tl. „BAS” przeznaczonego
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
„poufne”
 uchwala 78 X 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:49:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 77/X/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 10 września 2015 r. w sprawie realizacji
przez Gminę Kalety w partnerstwie z Powiatem
Tamogórskim projektu „Wszyscy razem” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej
IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna
integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej
integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym - projekty pozakonkursowe
 uchwala 77 X 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-28 11:47:21.[wersja do druku]
Uchwała Nr 76/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 76 IX 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:15:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 75/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 75 IX 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:13:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 74/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania
Zespołu opiniującego kandydatów na ławników
 uchwala 74 IX 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:13:10.[wersja do druku]
Uchwała Nr 73/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu
korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kaletach
 uchwala 73 IX 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:12:10.[wersja do druku]
Uchwała Nr 72/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminów
korzystania z parku tematycznego pod nazwą:
„ICHTIOPARK, czyli rybie atrakcje w leśnym
zakątku Śląska” oraz łowiska na terenie ww.
parku tematycznego
 uchwala 72 IX 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:11:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 71/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości

uchwala 71 IX 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 11:57:43 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:00:23.[wersja do druku]
Uchwała Nr 70/IX/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Kaletach nr 1027X11/2011 z dnia 1
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 70 IX 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-09-02 11:56:22.[wersja do druku]
Uchwała Nr 69/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 69 VIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:18:19 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:18:59.[wersja do druku]
Uchwała Nr 68/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 68 VIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:17:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 67/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nadania nazwy
drodze gminnej w mieście Kalety
 uchwala 67 VIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:15:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 66/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaliczenia
drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy
Kalety
 uchwala 66 VIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:13:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 65/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu na 2014 rok
 uchwala 65 VIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:13:02.[wersja do druku]
Uchwała Nr 64/VIII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Kalety za 2014 rok
 uchwala 64 VIII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-07-23 14:11:00 | Data modyfikacji: 2015-07-23 14:11:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 63/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 63 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:29:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 62/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 62 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:28:48.[wersja do druku]
Uchwała Nr 61/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka Borka w
Kaletach za 2014 rok
 uchwala 61 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:27:08.[wersja do druku]
Uchwała Nr 60/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 194/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia
28 września 2012 r.
 uchwala 60 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:25:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 59/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości
 uchwala 59 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:24:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 58/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/XII/2011 z dnia 1
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 58 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:23:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 57/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Miasta Kalety
 uchwala 57 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:22:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 56/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu
Kultury w Kaletach za 2014 rok
 uchwala 56 VII 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:20:58.[wersja do druku]
Uchwała Nr 55/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015
 uchwala 55 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:40:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 54/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia
uchwały Nr 33/V/2015 z dnia 5 marca 2015 r.
 uchwala 54 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:35:49 | Data modyfikacji: 2015-04-27 10:37:20.[wersja do druku]
Uchwała Nr 53/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 uchwala 53 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:30:10.[wersja do druku]
Uchwała Nr 52/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 52 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:27:30.[wersja do druku]
Uchwała Nr 51/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 51 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:21:31.[wersja do druku]
Uchwała Nr 50/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w 2015
r.
 uchwala 50 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:16:23.[wersja do druku]
Uchwała Nr 49/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia dotacji i
zawarcia umowy
 uchwala 49 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:14:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 48/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych
 uchwala 48 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:12:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 47/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 47 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:11:05 | Data modyfikacji: 2015-04-27 10:11:47.[wersja do druku]
Uchwała Nr 46/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 46 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:02:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 45/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015
- 2017
 uchwala 45 VI 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:00:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 44/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie utworzenia
Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”
 uchwala 44 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:07:19.[wersja do druku]
Uchwała Nr 43/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wynajem lokalu użytkowego
 uchwala 43 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:05:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 42/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia
Miasta Kalety do Lokalnej Grupy Działania "Leśna
Kraina Górnego Śląska"
 uchwala 42 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:03:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 41/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023
 uchwala 41 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:02:37 | Data modyfikacji: 2015-03-12 15:07:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 40/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 40 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:01:47.[wersja do druku]
Uchwała Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie regulaminów
korzystania z parków oraz terenów rekreacyjnych
na terenie Miasta Kalety
 uchwala 39 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:59:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 38/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 uchwala 38 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:58:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 37/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 uchwala 37 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:56:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Kalety- Zachód"
 uchwala 36 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:55:59.[wersja do druku]
Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Kalety

uchwala 35 V 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:53:41 | Data modyfikacji: 2015-03-12 14:54:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 34/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Miasta Kalety”
 uchwala 34 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:52:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 33/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2015

Uchylona uchwałą Nr 54/VI/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 uchwala 33 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:51:10 | Data modyfikacji: 2015-04-27 10:41:52.[wersja do druku]
Uchwała Nr 32/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały
Nr 17/111/2014 Rady Miasta Kalety z dnia 30
grudnia 2014 roku w sprawie Programu współpracy
Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi w
roku 2015
 uchwala 32 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:49:55.[wersja do druku]
Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 uchwala 31 V 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:48:54.[wersja do druku]
Uchwała Nr 30/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 uchwala 30 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:56:23 | Data modyfikacji: 2015-02-12 11:56:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 29/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia
poparcia dla budowy obwodnicy Tarnowskich Gór
 uchwala 29 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:55:47 | Data modyfikacji: 2015-02-12 11:56:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 28/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -
2023
 uchwala 28 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:53:30 | Data modyfikacji: 2015-02-12 11:54:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 27 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:52:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
kryteriów, które będą brane pod uwagę na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Kalety
 uchwala 26 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:51:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 25/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 uchwala 25 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:50:41.[wersja do druku]
Uchwała Nr 24/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Kalety na 2015 rok”
 uchwala 24 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:49:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 r."
 uchwala 23 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:48:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 22 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:44:58.[wersja do druku]
Uchwała Nr 21/IV/2015 Rady Miejskiej w Kaletacz
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Miejskiej w Kaletach nr 102/X11/2011 z dnia 1
grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 21 IV 2015.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:42:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego Statutu Miasta Kalety
 uchwala 20 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:35:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 19/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
przedmiotu działania stałych komisji Rady
Miejskiej w Kaletach
 uchwala 19 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:34:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 18/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 18 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:32:06.[wersja do druku]
Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi w roku 2015
 uchwala 17 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:30:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
obliczania podatku rolnego w 2015 roku
 uchwala 16 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:29:40.[wersja do druku]
Uchwała Nr 15/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2014
 uchwala 15 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:28:25.[wersja do druku]
Uchwała Nr 14/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 14 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:27:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 13/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2015 rok
 uchwala 13 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:26:24.[wersja do druku]
Uchwała Nr 12/III/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015 - 2023
 uchwala 12 III 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-02-12 11:24:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 11 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 15:01:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety
 uchwala 10 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 15:01:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 9/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów
 uchwala 9 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:59:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 8/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie
powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska
 uchwala 8 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:58:58.[wersja do druku]
Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych
 uchwala 7 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:55:02.[wersja do druku]
Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach
 uchwala 6 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:49:07.[wersja do druku]
Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej
 uchwala 5 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:48:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie składu
osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w
Kaletach
 uchwala 4 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:46:55.[wersja do druku]
Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
 uchwala 3 II 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:44:47.[wersja do druku]
Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 2 I 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:42:20.[wersja do druku]
Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
 uchwala 1 I 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-12-30 14:40:17.[wersja do druku]
.