Poradnik "Pełnosprawny Wyborca"

przejdź do strony

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-11-10 11:01:53.[wersja do druku]
Informacja o siedzibie składzie i dyżurach
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
 Informacja sklad siedziba dyzury MKW Kalety [3].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-30 15:30:34.[wersja do druku]
Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach w
sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
 Sklady Obwodowych Komisji Wyborczych 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-29 08:17:36.[wersja do druku]
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta
Kalety w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na
dzień 16 listopada 2014 r.
 Obwieszczenie kandydat burmistrz 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-27 19:01:58.[wersja do druku]
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 27 października 2014 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Miejskiej w Kaletach w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
r.
 Obwieszczenie kandydacie radni 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-27 18:59:40.[wersja do druku]
KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W KALETACH ORAZ NA
BURMISTRZA MIASTA KALETY

Zobacz kandydatów na burmistrza oraz radnych

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-23 07:54:15 | Data modyfikacji: 2014-10-23 07:54:40.[wersja do druku]
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach w sprawie wezwania do dodatkowych
zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta
Kalety zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
r.
 POBIERZ Obwieszczenie

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-18 00:00:52.[wersja do druku]
Obwieszenie Burmistrza Miasta Kalety o numerach i
granicach obwodów głosowania
 Pobierz obwieszczenie

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-14 15:13:02 | Data modyfikacji: 2014-10-14 15:21:11.[wersja do druku]
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-14 08:58:16.[wersja do druku]
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowych
komisji wyborczych dla celów głosowania
korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m
st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na 16 listopada
2014
 Zarzadzenie 0050 182 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-13 15:23:36.[wersja do druku]
Obwieszczenie z dnia 08 października 2014 r. w
sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miasta w
Kaletach

obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-08 14:50:51 | Data modyfikacji: 2014-10-08 14:58:52.[wersja do druku]
Informacja o siedzibie składzie i dyżurach
Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach od
10.10.2014 do 17.10.2014
 Informacja sklad siedziba dyzury MKW Kalety [2].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-07 17:06:26.[wersja do druku]
Uchwała nr 234/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału
Miasta Kalety na stałe obwody do głosowania
 Uchwala 234 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-07 13:26:33.[wersja do druku]
Zarządzenie Nr 0050 173 2014 w sprawie
wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczenie urzędowych obwieszczeń i wyborczych
plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz
podania wykazu tych miejsc do publicznej
wiadomości
 Zarzadzenie nr 0050 173 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-10-06 08:50:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 25 września 2014 roku w sprawie
powołania pełnomocnika ds. informatycznej
obsługi Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
 Uchwala 3_2014 MKW 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 17:24:35.[wersja do druku]
Uchwała Nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 25 września 2014 roku w sprawie
wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej w Kaletach
 Uchwala 2_2014 MKW 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 17:19:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w
Kaletach z dnia 25 września 2014 w sprawie
wyboru przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej w Kaletach
 Uchwala 1_2014 MKW 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 16:28:23 | Data modyfikacji: 2014-09-30 17:25:29.[wersja do druku]
Informacja - Jak zostać członkiem Obwodowej
Komisji Wyborczej w Kaletach
 Jak zostac czlonkiem OKW.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 15:17:56.[wersja do druku]
Informacja o siedzibie, składzie oraz terminach
dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach
 Informacja sklad siedziba dyzury MKW Kalety.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-25 17:08:05.[wersja do druku]
Postanowienie Nr DKT-7202-1/14 Komisarza
Wyborczego w Katowicach z dnia 22 września 2014
r. w sprawie powołania terytorialnej komisji
wyborczej
 Postanowienie o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaletach [2014].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-23 10:02:59.[wersja do druku]
Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list
kandydatów na radnych i kandydatów na wójta,
burmistrza, prezydenta miasta w wyborach

Zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-17 23:33:52.[wersja do druku]
Kalendarz wybranych czynności wyborczych
związanych z udziałem w głosowaniu

Zobacz więcej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-08 08:59:01.[wersja do druku]
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety z dnia 4
września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach
wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
oraz wyznaczonej sedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Kaletach

Zobacz obwieszczenie

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:10:10.[wersja do druku]
Edytor dokumentów dotyczących zawiadomienia o
utworzeniu komitetu wyborczego

Przejdź do edytora

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-04 11:57:34.[wersja do druku]
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania
kandydatów na członków komisji wyborczych,
wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania
terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic
m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:46:48.[wersja do druku]
Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji
Wyborczej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:51:00.[wersja do druku]
Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (wraz z przepisami wprowadzającymi tę ustawę)

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:50:11.[wersja do druku]
Zgłaszanie kandydatów

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:48:54.[wersja do druku]
Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:11:49.[wersja do druku]
Kalendarz wyborczy

KALENDARZ WYBORCZY

 

 

 

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1
2
do dnia 7 września 2014 r.
- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

 

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
do dnia 17 września 2014 r.
- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 22 września 2014 r.
- powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00
- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
do dnia 12 października 2014 r.
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 października 2014 r.

 

do godz. 24. 00
- podanie do publicznej  wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

 

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r.
- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 
do dnia 24 października 2014 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 
 
do dnia 26 października 2014 r.
- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

 

- powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

 

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

 

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych
zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy

 

pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
do dnia 27 października 2014 r.
- rozplakatowanie obwieszczeń:

 

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

 

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 2 listopada 2014 r.
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych

 

zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
do dnia 7 listopada 2014 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.
- składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r.
- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 7.00 — 21.00
- głosowanie
 

Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-08-27 08:09:52.[wersja do druku]

Zobacz:
 2014 .  2010 .  2018 . 
.