Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2010
rok
 Sprawozdanie roczne z wykonania budzetu Miasta Kalety za 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-08-31 08:03:26.[wersja do druku]
Sprawozdanie Rb-z
 rb-z 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:18:28.[wersja do druku]
Rb-nds kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /
deficycie
 Rb-nds 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:14:30.[wersja do druku]
Rb-28s roczne sprawozdanie z wykonania planu
wydatków budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb 28s 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:10:43 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:23:12.[wersja do druku]
RB 27s roczne sprawozdanie z wykonania Planu
dochodów budżetowych jednostki samorządu
terytorialnego
 Rb 27s 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:00:15 | Data modyfikacji: 2012-05-16 14:26:14.[wersja do druku]

Zobacz:
 I kwartał .  II kwartał .  III kwartał .  IV kwartał . 
.