Uchwała Nr 4200/IV/145/2022 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2023 rok miasta Kalety

UCHWALA_4200-IV-145-2022_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-12-02 11:11:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/20/2021 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
miasta Kalety wynikającej z zaciągniętych
zobowiązań

UCHWALA_4200-IV-20-2021_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:23:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/19/2021 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok
miasta Kalety

UCHWALA_4200-IV-19-2021_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:23:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/188/2020 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2021 – 2029

UCHWALA_4200-IV-188-2020_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:23:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/187/2020 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego projekcie uchwały budżetowej na 2021
rok Miasta Kalety

UCHWALA_4200-IV-187-2020_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:22:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/186/2020 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
wraz z uzasadnieniem

UCHWALA_4200-IV-186-2020_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-01-20 15:22:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/59/2020 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019
rok
 UCHWALA_4200-IV-59-2020_1_akt.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-04-09 11:31:33.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/157/2019 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
Kalety projekcie uchwały w sprawie przedstawienia
Projektu Uchwały w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 –
2029

UCHWALA_4200-IV-157-2019_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:17:07.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/156/2019 IV Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2020 rok Miasta Kalety

UCHWALA_4200-IV-156-2019_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:16:52.[wersja do druku]
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2020 rok

UCHWALA_4200-IV-155-2019_1_akt.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-11-28 13:15:45.[wersja do druku]
Uchwala Nr 4200/IV/42/2019 z dnia 24 stycznia 2019
roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o
możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w
uchwale budżetowej na 2019 rok miasta Kalety
 Uchwala Nr 4200IV422019.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:57:54.[wersja do druku]
Uchwała Nr 4200/IV/43/2019 z dnia 24 stycznia
2019 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii
o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta
Kalety wynikającej z planowanych i
zaciągniętych zobowiązań
 Uchwała Nr 4200IV432019.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-02-01 08:54:56.[wersja do druku]
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2019 rok sfinansowania
deficytu projekcie WPF

Opinia RIO budżet 2019 [uchwala 193 194 194 195 2018].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:41:53.[wersja do druku]
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2018 rok sfinansowania
deficytu projekcie WPF

Opinia RIO proj budżet 2018 [uchwala 211_2017].pdf

Opinia RIO deficyt[uchwala 212 2017].pdf

Opinia RIO proj WPF [uchwala 2132017].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:43:04.[wersja do druku]
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu miasta Kalety na 2017 rok
 Opinia RIO budżet 2017 [uchwala 307 i 308 2016].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-12-19 13:41:54.[wersja do druku]
Opinia o projekcie budżetu Miasta Kalety na 2011
rok
 Opinia o projekcie budżetu Miasta Kalety na 2011 rok.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:56:04 | Data modyfikacji: 2012-05-09 10:49:29.[wersja do druku]
.