ZARZĄDZENIE Nr 171/155/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania 5 obwodowych komisji wyborczych w Kaletach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-09-20 13:52:29
ZARZĄDZENIE Nr 171/155/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 19 września 2011 r.   w sprawie powołania 5 obwodowych komisji wyborczych w Kaletach do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej  ...więcej

2011-09-09 14:00:41
OBWIESZCZENIE   BURMISTRZA MIASTA KALETY z dnia 9 września 2011 r.     o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 159/143/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
2011-09-06 11:30:55
ZARZĄDZENIE Nr 159/143/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 1 września 2011 r.     w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego   Na podstawie art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 20  ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety w sprawie wykazu miejsc na terenie Miasta Kalety przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011-09-06 11:27:04
                  Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomoś  ...więcej

WYBORY PARLAMENTARNE 2011 WARUNKI UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2011-09-06 11:23:22
    Spis wyborców   W dniach od 19 września do 7 października br. w Urzędzie Miejskim w Kaletach  będzie możliwość wglądu do spisu wyborców. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyb  ...więcej

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2011-09-05 10:35:58
POBIERZ Postanowienie Prezydenta RP POBIERZ kalendarz wyborczy 2011  ...więcej

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika oraz głosowaniu korespondencyjnym
2011-09-05 08:23:40
Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Miasta Kalety, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud  ...więcej

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
2011-09-05 08:00:30
Zgodnie z art. 182 Kodeksu Wyborczego (Dz.U.2011r. Nr 21 poz.112 z późń.zm.) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które utworzone zostaną na terenie miasta Kalety w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP zarządzonych na  ...więcej

Komunikaty Okręgowych Komisji Wyborczej w Gliwicach
2011-08-23 13:22:53
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach   ...więcej

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-08-10 12:24:27
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 202   ...więcej

Pokazano 1 - 10 z 10

.