Uchwała Nr 133/XVIII/2008 Rady Miejskiej w
Kaletach

 

Nr 133/XVIII/2008 RM w Kaletach z dnia 29.01.08 r. w spr. zmiany uchwały Nr 227/XL/2005 z dnia 25.10.05r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kalety (część wschodnia).

przepompownia

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 54, z dnia 26 marca 2008 r. poz. 1176

Uchwała Nr 133 XVIII 2008

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:51:56 | Data modyfikacji: 2011-05-18 11:52:02.[wersja do druku]
Uchwała Nr 146/XX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach

 

Nr 146/XX/2008 RM w Kaletach z dnia 27 marca 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19.04.05r. w sprawie miejscowego planu zagospod. przestrzennego części obszaru Gminy Kalety (część zachodnia)

Komunikacja zachód

Dz. Urz. Woj. Śl., Nr 108 z dnia 12.06.2008 r. poz. 2241

 

Uchwała Nr 146 XX 2008 cz I


Uchwała Nr 146 XX 2008 cz II

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-18 12:01:02 | Data modyfikacji: 2011-05-18 12:01:26.[wersja do druku]
Uchwała Nr 147/XX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach

 

Nr 147/XX/2008 z dnia 27 marca 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 227/XL/2005 z dnia 25.10.05r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kalety (część wschodnia).

Komunikacja wschód

Dz. Urz. Woj. Śl., Nr 108 z dnia 12.06.2008 r. poz. 2242

Uchwała Nr 147 XX 2008

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-18 12:05:15 | Data modyfikacji: 2011-05-18 12:10:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 151/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach

 

Nr 151/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospod. przestrzennego części obszaru Gminy Kalety (część zachodnia)

Centrum, pow. sprzedaży

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, Poz.2352

Uchwała Nr 151 XXI 2008

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-18 12:07:29 | Data modyfikacji: 2011-05-18 12:10:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 152/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach

 

Nr 152/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 kwietnia 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Miasta Kalety (część wschodnia).

 Osiedle królów

Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 118, Poz.2353

Uchwała Nr 152 XXI 2008

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-18 12:08:39 | Data modyfikacji: 2011-05-18 12:08:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 172/XXIV/2008

 

172/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008 roku w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 187/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Kaletach  dnia 19 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej obszaru Gminy Kalety oraz jednolitego rysunku planu, stanowiącego załącznik graficzny do tej uchwały

jednolity

Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r., Nr 196, poz. 3570

Uchwała Nr 172 XXIV 2008

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-05-18 12:11:51 | Data modyfikacji: 2011-05-18 12:11:58.[wersja do druku]

Zobacz:
 Rok 2005 .  Rok 2006 .  Rok 2007 .  Rok 2008 .  Rok 2010 . 
.