Protokół 2/2013 Dotyczy: zimowego utrzymania dróg gminnych miasta Kalety w sezonie zimowym 2012/2013
2013-06-05 15:24:09
  ...więcej

Protokół 1/2013 Dotyczy kontroli wzajemnego rozliczania pomiędzy Urzędem Miejskim w Kaletach a firmą ,,PRIM" S.A.w Upadłości Układowej
2013-06-05 15:22:23
  ...więcej

Protokół 7/2012 Dotyczy kontroli zaania inwestycynego Rozbudowa Mieskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach
2012-12-06 07:42:16
  ...więcej

Protokół 6/2012 Dotyczy kontroli wewnętrzne] „Gospodarka finansowo-ekonomiczna - wpływy do budżetu miasta za kanalizację ściekową"
2012-10-18 11:11:05
  ...więcej

Protokół 5/2012 Dotyczy kontroli funkcjonowania dopłat dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków w gminie Kalety za 2011 rok
2012-10-18 11:10:24
  ...więcej

Protokół 4/2012 Dotyczy kontroli wewnętrznej „Dochody i wydatki z dzierżawy wodociągów miejskich w Kaletach w 2011 r."
2012-10-18 11:09:48
  ...więcej

Protokół 3/2011 Dotyczy: Analizy stanu i sposobu realizacji wniosków pokontrolnych kontroli RIO przeprowadzonej w 2010 r.
2012-10-18 11:09:02
  ...więcej

Protokół 2/2011 Dotyczy: Prowadzenia zimowego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta Kalety w sezonie zimowym 2010/2011 r.
2012-10-18 11:08:15
  ...więcej

Protokół 1/2011 Dotyczy: kontroli doraźnej dofinansowania działalności placówek oświatowych w związku z koniecznością wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za 2010 r.
2012-10-18 11:07:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9

.