Uchwała Nr 348/XLII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 348 XLII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:14:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 347/XLII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
najmu lokalu użytkowego
 uchwala 347 XLII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:13:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 346/XLII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 346 XLII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:12:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 345/XLII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 uchwala 345 XLII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:11:26.[wersja do druku]
Uchwała Nr 344/XLII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 uchwala 344 XLII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:10:11 | Data modyfikacji: 2014-09-30 12:11:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 343/XLII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 15 września 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji
Projektu i złożenie wniosku o jego
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie
zabezpieczenia środków niezbędnych na
realizację tego Projektu w przypadku jego
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania
decyzji o przyznaniu dofinansowania
 uchwala 343 XLII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:07:56 | Data modyfikacji: 2014-09-30 12:08:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 342/XLI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Kalety
 uchwala 342 XLI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 12:01:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 341/XLI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie Przekazania
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Gliwicach skargi Prokuratora Rejonowego w
Tarnowskich Górach na uchwałę Nr 225/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20.12.2012 oraz
udzielenia odpowiedzi na skargę
 uchwala 341 XLI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 11:58:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 340/XLI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -
2023
 uchwala 340 XLI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 11:56:06.[wersja do druku]
Uchwała Nr 339/XLI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 339 XLI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-09-30 11:54:11.[wersja do druku]
Uchwała Nr 338/XL/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu
Miasta Kalety
 uchwala 338 XL 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:29:06.[wersja do druku]
Uchwała Nr 337/XL/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -
2023
 uchwala 337 XL 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:27:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 336/XL/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 336 XL 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:26:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 335/XL/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budżetu na 2013 rok
 uchwala 335 XL 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:25:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 334/XL/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Miasta Kalety za 2013 rok
 uchwala 334 XL 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:22:40 | Data modyfikacji: 2014-07-04 13:24:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 333/XL/2014 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia
woli utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania z udziałem Gminy Kalety
 uchwala 333 XL 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:20:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 332/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach im.
prof. Henryka Borka w Kaletach za 2013 rok
 uchwala 332 XXXIX 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:37:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 331/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 2013 rok
 uchwala 331 XXXIX 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:34:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 330/XXXIX/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 330 XXXIX 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:32:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 329/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 -2023
 uchwala 329 XXXVIII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-27 10:49:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 328/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 roku
 uchwala 328 XXXVIII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-27 10:47:38 | Data modyfikacji: 2014-05-27 10:51:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 327/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Miastu Radzionków na
realizację zadania pn.: Utworzenie ekspozycji w
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków
do ZSRR w 1945 r.
 uchwala 327 XXXVIII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-05-27 10:45:09 | Data modyfikacji: 2014-05-27 10:50:57.[wersja do druku]
Uchwała Nr 326/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie trybu
udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkól
niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i
innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i
zakresu kontroli
 uchwala 326 XXXVII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:11:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 325/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
wyrażenia pozytywnej opinii Rady Miejskiej w
Kaletach dotyczącej projektu uchwały Rady
Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie podziału
Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze
 uchwala 325 XXXVII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:10:42.[wersja do druku]
Uchwała Nr 324/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
 uchwala 324 XXXVII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:10:02.[wersja do druku]
Uchwała Nr 323/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z
zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
 uchwala 323 XXXVII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:09:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 322/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gminy Kalety

uchwala 322 XXXVII 2014.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:06:04 | Data modyfikacji: 2014-04-04 09:14:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 321/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Kalety na 2014 rok”
 uchwala 321 XXXVII 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:05:16 | Data modyfikacji: 2014-04-04 09:07:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 320/XXXVIl/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
przyjęcia ”Gminnego Programu Profilaktyki I
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r."

uchwala 320 XXXVII 2014.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:03:52 | Data modyfikacji: 2014-04-04 09:16:01.[wersja do druku]
Uchwała Nr 319/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Kalety”

uchwala 319 XXXVII 2014.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 09:02:01 | Data modyfikacji: 2014-04-04 09:17:41.[wersja do druku]
Uchwała Nr 318/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2023

uchwala 318 XXXVII 2014.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 08:59:59 | Data modyfikacji: 2014-04-04 09:18:10.[wersja do druku]
Uchwała Nr 317/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 marzec 2014 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok

uchwala 317 XXXVII 2014.pdf

Uchwała Nr 316/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 r

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-04-04 08:58:38 | Data modyfikacji: 2014-05-30 13:53:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 315/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 315 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:13:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 314/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 uchwala 314 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:12:28.[wersja do druku]
Uchwała Nr 313/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020
 uchwala 313 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:11:54.[wersja do druku]
Uchwała Nr 312/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc gminy
 uchwala 312 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:10:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 311/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014 - 2023
 uchwala 311 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:09:44.[wersja do druku]
Uchwała Nr 310/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok.
 uchwala 310 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:03:49.[wersja do druku]
Uchwała Nr 309/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana
nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja oraz ul.
Drozdka w Kaletach
 uchwala 309 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:02:59.[wersja do druku]
Uchwała Nr 308/XXXVI/2014 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie
przekazania środków na Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej
 uchwala 308 XXXVI 2014.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-11 14:01:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 307/XXXV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 uchwala 307 XXXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:04:54.[wersja do druku]
Uchwała Nr 306/XXXV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr 302/XXXIV/2013
 uchwala 306 XXXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-16 10:01:31.[wersja do druku]
Uchwała Nr 305/XXXV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 uchwala 305 XXXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-16 09:58:08.[wersja do druku]
Uchwała Nr 304/XXXV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2014 rok
 uchwala 304 XXXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-16 09:53:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 303/XXXV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2014-2023
 uchwala 303 XXXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-01-16 09:49:55.[wersja do druku]
Uchwała Nr 302/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla
szkól niepublicznych, przedszkoli niepublicznych
i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystywania
 Uchwala 302 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:30:01.[wersja do druku]
Uchwała Nr 301/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi w roku 2014
 Uchwala 301 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:29:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 300/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2014 roku
 Uchwala 300 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:29:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 299/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 Uchwala 299 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:28:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 298/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Uchwala 298 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:28:19.[wersja do druku]
Uchwała Nr 297/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 - 2023
 Uchwala 297 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:27:41.[wersja do druku]
Uchwała Nr 296/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala 296 XXXIV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-12-17 13:27:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 295/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 roku w
sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej w Gminie Kalety


 Uchwala 295 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:13:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 294/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków
 Uchwala 294 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:12:40 | Data modyfikacji: 2013-11-08 15:14:31.[wersja do druku]
Uchwała Nr 293/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 roku w
sprawie uchwalenia obowiązującej ceny
zapewniającej pokrycie uzasadnionych kosztów
zbiorowego zaopatrzenia w wodę


 Uchwala 293 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:12:08.[wersja do druku]
Uchwała Nr 292/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 roku w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu
mieszkalnego


 Uchwala 292 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:11:18.[wersja do druku]
Uchwała Nr 291/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


 Uchwala 291 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:10:30.[wersja do druku]
Uchwała Nr 290/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2013 - 2023


 Uchwala 290 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:08:45.[wersja do druku]
Uchwała Nr 289/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 17 października 2013 roku w
sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok


 Uchwala 289 XXXIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-11-08 15:07:10.[wersja do druku]
Uchwała nr 288/XXXII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
uchylenia uchwały Nr 195/XXI/2012 Rady Miejskiej
w Kaletach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie
ustalenia stawki za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych
 Uchwala 288 XXXII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:37:40.[wersja do druku]
Uchwała nr 287/XXXII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Kalety
 Uchwala 287 XXXII 2013 .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:36:32 | Data modyfikacji: 2013-10-18 13:44:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 286/XXXII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
przystąpienia Miasta Kalety do realizacji
projektu pn. "Edukacja kluczem do sukcesu" w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego
 Uchwala 286 XXXII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:34:33.[wersja do druku]
Uchwała nr 285/XXXII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadań
własnych Miasta Kalety w zakresie sprzyjania
rozwojowi sportu
 Uchwala 285 XXXII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:32:37.[wersja do druku]
Uchwała nr 284/XXXII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa
własności nieruchomości gruntowej
 Uchwala 284 XXXII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:31:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 283/XXXII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 września 2013 r. w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala 283 XXXII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-10-18 13:29:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 282/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmian budżetu miasta Kalety na 2013 rok
 uchwala 282 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:22:53 | Data modyfikacji: 2013-09-05 15:23:29.[wersja do druku]
Uchwała nr 281/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013-2023
 uchwala 281 XXXI 2013 .pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:18:49 | Data modyfikacji: 2013-09-05 15:20:59.[wersja do druku]
Uchwała nr 280/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"
 uchwala 280 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:15:11 | Data modyfikacji: 2013-09-05 15:15:53.[wersja do druku]
Uchwała nr 279/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
przystąpienia Miasta Kalety do Międzynarodowego
Stowarzyszenia Miast Cittaslow
 uchwala 279 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:12:22.[wersja do druku]
Uchwała nr 278/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 278 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:10:29.[wersja do druku]
Uchwała nr 277/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 277 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:08:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 276/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 276 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:06:46.[wersja do druku]
Uchwała nr 275/XXXI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 uchwala 275 XXXI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-09-05 15:01:42 | Data modyfikacji: 2013-09-05 15:03:17.[wersja do druku]
Uchwała nr 274/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia
zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach
 Uchwala 274 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 14:15:32.[wersja do druku]
Uchwała nr 273/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 Uchwala 273 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 14:04:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 272/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -
2023
 Uchwala 272 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 14:03:31.[wersja do druku]
Uchwała nr 271/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie mian
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala 271 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 13:59:44.[wersja do druku]
Uchwała nr 270/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka
Borka w Kaletach za 2012 rok
 Uchwala 270 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 13:58:09.[wersja do druku]
Uchwała nr 269/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie atwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu
Kultury w Kaletach za 2012 rok
 Uchwala 269 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 13:57:04.[wersja do druku]
Uchwała nr 268/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
 Uchwala 268 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 13:55:55.[wersja do druku]
Uchwała nr 267/XXX/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kalety
za 2012 rok
 Uchwala 267 XXX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-07-02 13:55:11.[wersja do druku]
Uchwała nr 266/XXIX/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
podjęcia działań mających na celu finansowanie
lokalnych inwestycji drogowych w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2014 - 2020
 Uchwala 266 XXIX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 15:05:45.[wersja do druku]
Uchwała nr 265/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawiew
poparcia działania Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach w sprawie przedłożenia alternatywnej
propozycji połączenia Międzynarodowego Portu
Lotniczego „Katowice" w Pyrzowicach z miastami
Aglomeracji Górnośląskiej z wykorzystaniem
linii kolejowych nr 131 i 182 Tarnowskie Góry -
Zawiercie
 Uchwala 265 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 15:04:05.[wersja do druku]
Uchwała nr 264/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w
Kaletach
 Uchwala 264 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 15:00:20.[wersja do druku]
Uchwała nr 263/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 263 XXIX 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:57:30.[wersja do druku]
Uchwała nr 262/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 262 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:57:00.[wersja do druku]
Uchwała nr 261/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 261 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:37:27.[wersja do druku]
Uchwała nr 260/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 260 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:36:54.[wersja do druku]
Uchwała nr 259/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 259 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:36:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 258/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 258 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:35:42.[wersja do druku]
Uchwała nr 257/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala 257 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:23:45.[wersja do druku]
Uchwała nr 256/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta
 Uchwala 256 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 14:01:55 | Data modyfikacji: 2013-06-05 14:32:59.[wersja do druku]
Uchwała nr 255/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie
przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Kalety na 2013 rok"
 Uchwala 255 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:59:19.[wersja do druku]
Uchwała nr 254/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie "
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2013 r."
 Uchwala 254 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:57:37.[wersja do druku]
Uchwała nr 253/XXVIII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala 253 XXVIII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-06-05 13:52:50.[wersja do druku]
Uchwała nr 252/XXVII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia Miasta Kalety do
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow
 Uchwala 252 XXVII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-12 11:36:00.[wersja do druku]
Uchwała nr 251/XXVII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego
 Uchwala 251 XXVII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-12 11:31:40.[wersja do druku]
Uchwała nr 250/XXVII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 kwietnia 2013 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie
 Uchwala 250 XXVII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-12 11:27:34.[wersja do druku]
Uchwała nr 249/XXVII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwala 249 XXVII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-12 11:25:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 248/XXVII/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala 248 XXVII 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-12 11:22:31.[wersja do druku]
Uchwała nr 247/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
powołania Komisji opiniującej wnioski o
wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla
miasta Kalety
 Uchwala 247 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:58:29.[wersja do druku]
Uchwała nr 246/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kalety
 Uchwala 246 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:57:27.[wersja do druku]
Uchwała nr 245/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 Uchwala 245 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:51:59.[wersja do druku]
Uchwała nr 244/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku zmieniająca
uchwałę Nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 Uchwala 244 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:50:32.[wersja do druku]
Uchwała nr 243/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku zmieniająca
uchwałę Nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwala 243 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:49:06.[wersja do druku]
Uchwała nr 242/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku zmieniająca
uchwałę Nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Kalety
 Uchwala 242 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:47:45.[wersja do druku]
Uchwała nr 241/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie w
sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety
 Uchwala 241 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:46:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 240/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie w
sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług
z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków
 Uchwala 240 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:43:19.[wersja do druku]
Uchwała nr 239/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gminy Kalety
 Uchwala 239 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:28:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 238/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2013 - 2023
 Uchwala 238 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:25:43.[wersja do druku]
Uchwała nr 237/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok.
 Uchwala 237 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:24:17.[wersja do druku]
Uchwała nr 236/XXVI/2013 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 21 marca 2013 roku zmieniająca
uchwałę Nr 202/XXII/2012 z dnia 30 października
2012 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek
wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S"
 Uchwala 236 XXVI 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-04-03 14:20:16.[wersja do druku]
Uchwała nr 235/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na
2013 rok
 Uchwala 235 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-12 15:17:40.[wersja do druku]
Uchwała nr 234/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie podziału
Miasta Kalety na stałe obwody do głosowania
 Uchwala 234 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-12 15:16:44.[wersja do druku]
Uchwała nr 233/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta
Kalety
 Uchwala 233 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-12 15:13:52.[wersja do druku]
Uchwała nr 232/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 -
2025
 Uchwala 232 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-12 15:13:01.[wersja do druku]
Uchwała nr 231/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala 231 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-12 15:12:08.[wersja do druku]
Uchwała nr 230/XXV/2013 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawiew sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana
nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Kaletach
 Uchwala 230 XXV 2013.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-02-12 15:11:21.[wersja do druku]
Uchwała nr 229/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
 Uchwala Nr 229 XXIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:53:48.[wersja do druku]
Uchwała nr 228/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
 Uchwala Nr 228 XXIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:53:02.[wersja do druku]
Uchwała nr 227/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwala Nr 227 XXIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:52:05.[wersja do druku]
Uchwała nr 226/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwala Nr 226 XXIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:51:06.[wersja do druku]
Uchwała nr 225/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Kalety

Zmieniona Uchwałą Nr 342/XLI/2014 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety 


 

 Uchwala Nr 225 XXIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:48:47 | Data modyfikacji: 2014-09-30 12:03:34.[wersja do druku]
Uchwała nr 224/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 - 2025
 Uchwala Nr 224 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:47:59.[wersja do druku]
Uchwała nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala Nr 223 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:47:02.[wersja do druku]
Uchwała nr 222/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
budżetu Miasta Kalety na 2013 rok
 Uchwala Nr 222 XXIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:46:03.[wersja do druku]
Uchwała nr 221/XXIV/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2013 - 2025
 Uchwala Nr 221 XXIII 2012[1].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:45:11 | Data modyfikacji: 2013-01-10 14:55:16.[wersja do druku]
Uchwała nr 220/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi
 Uchwala Nr 220 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:24:16.[wersja do druku]
Uchwała nr 219/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla
najzdolniejszych uczniów i studentów oraz
określenia zasad jego przyznawania
 Uchwala Nr 219 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:23:38.[wersja do druku]
Uchwała nr 218/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
uchylenia uchwały
 Uchwala Nr 218 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:21:55.[wersja do druku]
Uchwała nr 217/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
zamiaru połączenia gminnych instytucji kultury:
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach I Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kaletach
 Uchwala Nr 217 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:21:18.[wersja do druku]
Uchwała nr 216/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej
podstawę obliczania podatku rolnego w 2013
 Uchwala Nr 216 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:20:30.[wersja do druku]
Uchwała nr 215/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
opłaty targowej
 Uchwala Nr 215 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:19:48.[wersja do druku]
Uchwała nr 214/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Uchwala Nr 214 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:19:05.[wersja do druku]
Uchwała nr 213/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 - 2025
 Uchwala Nr 213 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:18:25.[wersja do druku]
Uchwała nr 212/XXIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 rok.
 Uchwala Nr 212 XXIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-12-05 15:17:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 211/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla
najzdolniejszych uczniów i studentów oraz
określenia zasad jego przyznawania
Uchwała utraciła moc prawną (patrz Uchwała 218/XXIII/2012) Uchwala Nr 211 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:14:33 | Data modyfikacji: 2012-12-05 15:33:10.[wersja do druku]
Uchwała nr 210/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla osób prowadzących
wychowanie przedszkolne na terenie Miasta Kalety w
formach, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawia art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
 Uchwala Nr 210 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:13:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 209/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych na terenie Miasta Kalety
 Uchwala Nr 209 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:11:44.[wersja do druku]
Uchwała nr 208/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie zamiany nieruchomości
 Uchwala Nr 208 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:11:03.[wersja do druku]
Uchwała nr 207/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie określenia górnych stawek opłat za
usługi odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości
 Uchwala Nr 207 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:10:01.[wersja do druku]
Uchwała nr 206/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kalety
 Uchwala Nr 206 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 13:08:33.[wersja do druku]
Uchwała nr 205/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie podziału Miasta Kalety na okręgi
wyborcze
 Uchwala Nr 205 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 12:59:35.[wersja do druku]
Uchwała nr 204/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012 - 2025
 Uchwala Nr 204 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 12:57:11.[wersja do druku]
Uchwała nr 203/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 rok.
 Uchwala Nr 203 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 12:55:59.[wersja do druku]
Uchwała nr 202/XXII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 października 2012 roku w
sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z
odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S"
 Uchwala Nr 202 XXII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-11-07 12:54:03.[wersja do druku]
Uchwała nr 201/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach
 Uchwala Nr 201 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:19:48.[wersja do druku]
Uchwała nr 200/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie odwołania
przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kaletach
 Uchwala Nr 200 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:19:02.[wersja do druku]
Uchwała nr 199/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie przyznania
Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej
telewizji naziemnej
 Uchwala Nr 199 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:18:13.[wersja do druku]
Uchwała nr 198/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
 Uchwala Nr 198 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:17:32.[wersja do druku]
Uchwała nr 197/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie utraty
mocy prawnej uchwał
 Uchwala Nr 197 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:16:55.[wersja do druku]
Uchwała nr 196/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości
 Uchwala Nr 196 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:16:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 195/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie ustalenia
stawki opłaty za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych
Uchylona Uchwałą Nr 288/XXXII/2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 września 2012 roku  Uchwala Nr 195 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:15:24 | Data modyfikacji: 2013-10-18 13:40:14.[wersja do druku]
Uchwała nr 194/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Miasto Kalety
 Uchwala Nr 194 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:13:33.[wersja do druku]
Uchwała nr 193/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -
2022
 Uchwala Nr 193 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:09:40.[wersja do druku]
Uchwała nr 192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala Nr 192 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:07:53.[wersja do druku]
Uchwała nr 191/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 28 września 2012 roku w sprawie
przekazania środków finansowych dla Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach
 Uchwala Nr 191 XXI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-10-15 15:04:45 | Data modyfikacji: 2012-10-15 15:08:27.[wersja do druku]
Uchwała nr 190/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 sierpnia 2012 r.w sprawie poparcia
sprzeciwu wobec zapowiedzi likwidacji Sądu
Rejonowego w Lublińcu
 Uchwala Nr 190 XX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:29:10.[wersja do druku]
Uchwała nr 189/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia
poparcia dla starań o uznanie mowy śląskiej
jako języka regionalnego
 Uchwala Nr 189 XX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:27:57.[wersja do druku]
Uchwała nr 188/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -
2022
 Uchwala Nr 188 XX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:26:46.[wersja do druku]
Uchwała nr 187/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala Nr 187 XX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:25:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 186/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie poparcia dla
stanowiska Rady Gminy Ożarowice, Rady Miejskiej w
Miasteczku Śląskim oraz Rady Powiatu w
Tarnowskich Górach w sprawie podjęcia działań
mającyh na celu zmianę przebiegu połączenia
kolejowego Międzyarodowego Portu Lotniczego
Katowice w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji
Górnośląskiej
 Uchwala Nr 186 XX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:24:52.[wersja do druku]
Uchwała nr 185/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie poparcia
sprzeciwu wobec braku konsultacji społecznych
przy wprowadzaniu zmian w systemie emerytalnym
 Uchwala Nr 185 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:24:18.[wersja do druku]
Uchwała nr 184/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwala Nr 184 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:23:30.[wersja do druku]
Uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia
warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości
oraz wysokości stawki procentowej
 Uchwala Nr 183 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:22:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwala Nr 182 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:21:51.[wersja do druku]
Uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchylająca
uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych na terenie gminy Kalety
 Uchwala Nr 181 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:21:14.[wersja do druku]
Uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 -
2022
 Uchwala Nr 180 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:20:08.[wersja do druku]
Uchwała nr 179/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala Nr 179 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:18:53.[wersja do druku]
Uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka
Borka w Kaletach za okres od 1 stycznia 2011 roku
do 31 grudnia 2011 roku
 Uchwala Nr 178 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:18:08.[wersja do druku]
Uchwała nr 177/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1
stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
 Uchwala Nr 177 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:16:38.[wersja do druku]
Uchwała nr 176/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok
 Uchwala Nr 176 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:15:21.[wersja do druku]
Uchwała nr 175/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za
2011 rok
 Uchwala Nr 175 XIX 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-07-06 15:14:23.[wersja do druku]
Uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwala Nr 174 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:42:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 173/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 Uchwala Nr 173 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:41:16.[wersja do druku]
Uchwała nr 172/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie utraty
mocy prawnej uchwały
 Uchwala Nr 172 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:39:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 171/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Kalety"
 Uchwala Nr 171 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:38:20.[wersja do druku]
Uchwała nr 170/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
uchylenia uchwały
 Uchwala Nr 170 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:36:20 | Data modyfikacji: 2012-06-14 14:37:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 169/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta
Kalety
 Uchwala Nr 169 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:34:23.[wersja do druku]
Uchwała nr 168/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta
Kalety
 Uchwala Nr 168 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:32:33.[wersja do druku]
Uchwała nr 167/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta
Kalety
 Uchwala Nr 167 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:29:43.[wersja do druku]
Uchwała nr 166/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
 Uchwala Nr 166 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 14:27:27 | Data modyfikacji: 2012-06-14 14:30:27.[wersja do druku]
Uchwała nr 165/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie w
sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
nieruchomości jako wkładu własnego miasta
Kalety do wspólnego przedsięwzięcia
polegającego na budowie I zarządzaniu farmą
fotowoltaiczną
Uchwała utraciła moc prawną (patrz Uchwała 197/XXI/2012)  Uchwala Nr 165 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:58:30 | Data modyfikacji: 2012-10-15 15:22:58.[wersja do druku]
Uchwała nr 164/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana
nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Kaletach
 Uchwala Nr 164 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:48:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 163/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego
 Uchwala Nr 163 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:46:22.[wersja do druku]
Uchwała nr 162/XVIII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia i określenia zasad
przyznawania wyróżnienia osobom szczególnie
zasłużonym dla miasta Kalety
 Uchwala Nr 162 XVIII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:44:02.[wersja do druku]
Uchwała nr 161/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki
nad bezdomnymi zwięrzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kalety w
2012 r."
 Uchwala Nr 161 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:49:02.[wersja do druku]
Uchwała nr 160/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
 Uchwala Nr 160 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:47:08.[wersja do druku]
Uchwała nr 159/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego
 Uchwala Nr 159 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:36:48.[wersja do druku]
Uchwała nr 158/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
rozwiązania umowy wieczystego użytkowania
 Uchwala Nr 158 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:35:57.[wersja do druku]
Uchwała nr 157/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
przeniesienia własności nieruchomości
 Uchwala Nr 157 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:35:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 156/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
 Uchwala Nr 156 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:34:21.[wersja do druku]
Uchwała nr 155/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
powołania Komisji Opiniującej wnioski o
wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla
miasta Kalety
 Uchwala Nr 155 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:29:41.[wersja do druku]
Uchwała nr 154/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala Nr 154 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:28:09.[wersja do druku]
Uchwała nr 153/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety
 Uchwala Nr 153 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:26:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 152/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na
terenie gminy Kalety
Uchylona Uchwałą Nr 181/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2012 roku

Zalacznik1[uchwala 152].pdf

Zalacznik2[uchwala 152].pdf

 Uchwala Nr 152 XVII 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:25:34 | Data modyfikacji: 2012-07-06 15:28:38.[wersja do druku]
Uchwała nr 151/XVII/2012 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie
zatwierdzenia Strategii rozwoju Miasta Kalety do
roku 2025 oraz Programu rewitalizacji obszarów
Miasta Kalety do 2020 roku

Uchwala Nr 151 XVII 2012.pdf

Zalacznik Nr 1 [Strategia Miasta Kalety].pdf

 Zalacznik 2 [Program rewitalizacji obszarow miasta Kalety].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:15:54 | Data modyfikacji: 2012-05-23 09:22:01.[wersja do druku]
Uchwała nr 150/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi tarnogórskiemu na
realizację zadania w zakresie kultury
 Uchwala 150 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:57:19.[wersja do druku]
Uchwała nr 149/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie uchylenia
uchwał
 Uchwala 149 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:56:11.[wersja do druku]
Uchwała nr 148/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie uzupełnienia
składu Komisji Budżetu i Finansów Rady
Miejskiej w Kaletach
 Uchwala 148 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:55:18.[wersja do druku]
Uchwała nr 147/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. 1 Maja w Kaletach
 Uchwala 147 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:53:58.[wersja do druku]
Uchwała nr 146/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem powierzchni w budynku
 Uchwala 146 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:52:26.[wersja do druku]
Uchwała nr 145/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem powierzchni w budynku
 Uchwala 145 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:51:28.[wersja do druku]
Uchwała nr 144/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego
 Uchwala 144 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:50:43.[wersja do druku]
Uchwała nr 143/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie nabycia
nieruchomości
 Uchwala 143 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:49:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 142/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwala 142 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:49:04.[wersja do druku]
Uchwała nr 141/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia
"Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Kalety
 Uchwala 141 XVI 2012..pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:48:18.[wersja do druku]
Uchwała nr 140/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala 140 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:47:05.[wersja do druku]
Uchwała nr 139/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 Uchwala 139 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:46:27.[wersja do druku]
Uchwała nr 138/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 Uchwala 138 XVI 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-04-04 15:45:19.[wersja do druku]
Uchwała nr 137/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia
"Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Kalety na 2012 rok
 Uchwala 137 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-19 15:01:00 | Data modyfikacji: 2012-03-19 15:01:21.[wersja do druku]
Uchwała nr 136/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
 Uchwala 136 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-19 14:59:08.[wersja do druku]
Uchwała nr 135/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie w sprawie
uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kaletach
 Uchwala 135 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-19 14:57:16.[wersja do druku]
Uchwała nr 134/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie zamiaru połączenia gminnych instytucji
kultury: Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach
Uchylona Uchwałą Nr 149/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 marca 2012 roku  Uchwala 134 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:33:00 | Data modyfikacji: 2012-07-06 15:29:19.[wersja do druku]
Uchwała nr 133/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości
 Uchwala 133 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:31:29.[wersja do druku]
Uchwała nr 132/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nabycia przez
Gmine Kalety własności lokalu mieszkalnego
 Uchwala 132 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:20:02 | Data modyfikacji: 2013-01-16 10:28:01.[wersja do druku]
Uchwała nr 131/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012 -
2022
 Uchwala 131 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:18:46 | Data modyfikacji: 2013-01-16 10:29:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 130/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2012 r.
 Uchwala 130 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:17:21.[wersja do druku]
Uchwała nr 129/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Kalety na okres od dnia 1.04.2012 do
31.03.2013
 Uchwala 129 XV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:14:49 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:33:27.[wersja do druku]
Uchwała nr 128/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
 Uchwala 128 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:06:34 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:33:34.[wersja do druku]
Uchwała nr 127/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej rady
Miejskiej w Kaletach
 Uchwala 127 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:05:44 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:33:41.[wersja do druku]
Uchwała nr 126/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uzupełnienia
składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Kaletach
 Uchwala 126 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:04:45 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:33:49.[wersja do druku]
Uchwała nr 125/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany w
składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Kaletach
 Uchwala 125 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:03:29 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:33:56.[wersja do druku]
Uchwała nr 124/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie apelu w
przedmiocie funkcjonowania Inspektoratu ZUS w
Tarnowskich Górach
 Uchwala 124 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:02:16 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:34:06.[wersja do druku]
Uchwała nr 123/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru
połączenia gminnych instytucji kultury:
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kaletach
Uchylona na podtsawie Uchwały Nr 149/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie uchylenia uchwał. Uchwala 123 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 15:00:54 | Data modyfikacji: 2012-04-04 15:59:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 122/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012
-2022
 Uchwala 122 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 14:56:27 | Data modyfikacji: 2013-01-16 10:26:49.[wersja do druku]
Uchwała nr 121/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2012 rok
 Uchwala 121 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 14:55:03 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:34:48.[wersja do druku]
Uchwała nr 120/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia
pomocy fizycznej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika
przy ul. Fabrycznej w Kaletach
 Uchwala 120 XIV 2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-12 14:54:04 | Data modyfikacji: 2012-03-12 15:35:10.[wersja do druku]
Uchwała nr 119/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
organizacjami pozarządowymi w roku 2012
 Uchwala Nr 119 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:55:52.[wersja do druku]
Uchwała nr 118/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. uchylająca
uchwałę w sprawie zasad wynajmu miejskich lokali
użytkowych
 Uchwala Nr 118 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:54:50.[wersja do druku]
Uchwała nr 117/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. uchylająca
uchwałe w sprawie zasad ustalenia stawki czynszu
najmu lokali użytkowych i garaży
 Uchwala Nr 117 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:51:52.[wersja do druku]
Uchwała nr 116/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Progrnozy Finansowej na lata
2011 - 2022
 Uchwala Nr 116 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:50:46.[wersja do druku]
Uchwała nr 115/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwala Nr 115 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:49:29.[wersja do druku]
Uchwała nr 114/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
Budżetu Miasta Kalety na 2012 rok

Uchwala Nr 114 XIII 2011.pdf

Załączniki do Uchwały Nr 114/XIII/2011

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:44:46 | Data modyfikacji: 2012-01-24 16:48:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 113/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2012 - 2022
 Uchwala Nr 113 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:40:49 | Data modyfikacji: 2012-01-24 16:57:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 112/XIII/2011 Rady Miejskiej w
Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Kaletach
 Uchwala Nr 112 XIII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-24 16:39:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 111/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia
podatku rolnego w 2012 roku
 Uchwala Nr 111 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:18:49.[wersja do druku]
Uchwała nr 110/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
 Uchwala Nr 110 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:15:03.[wersja do druku]
Uchwała nr 109/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od środków transportu
 Uchwala Nr 109 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:13:44.[wersja do druku]
Uchwała nr 108/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości
 Uchwala Nr 108 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:12:49.[wersja do druku]
Uchwała nr 107/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi
 Uchwala Nr 107 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:12:03.[wersja do druku]
Uchwała nr 106/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie weryfikacji
podziału środków funduszu zapasowego Narodowego
Funduszu Zdrowia na rok 2012
 Uchwala Nr 106 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:11:26.[wersja do druku]
Uchwała nr 105/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opłaty
targowej
 Uchwala Nr 105 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:10:03.[wersja do druku]
Uchwała nr 104/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia
uchwały
 Uchwala Nr 104 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:08:09.[wersja do druku]
Uchwała nr 103/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwala Nr 103 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:07:19.[wersja do druku]
Uchwała nr 102/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Zachód"
Zobacz uchwałę z załącznikami

Zobacz rozstrzygnięcie nadzorcze

 Uchwala Nr 102 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:04:09 | Data modyfikacji: 2012-03-21 14:36:57.[wersja do druku]
Uchwała nr 101/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
"Kalety-Wschód"
Zobacz uchwałę z
załącznikami

Zobacz rozstrzygnięcie nadzorcze

 Uchwala Nr 101 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:02:36 | Data modyfikacji: 2012-01-30 09:04:02.[wersja do druku]
Uchwała nr 100/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia
mandatu radnego Kazimierza Jelonka
 Uchwala Nr 100 XII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 14:01:51.[wersja do druku]
Uchwała nr 99/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę w
sprawie opłaty targowej
 Uchwala Nr 99 XI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 13:59:50.[wersja do druku]
Uchwała nr 98/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -
2022
 Uchwala Nr 98 XI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 13:55:24 | Data modyfikacji: 2011-12-21 13:57:26.[wersja do druku]
Uchwała nr 97/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwala Nr 97 XI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-21 13:52:23.[wersja do druku]
Uchwała nr 96/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -
2022
 Uchwala Nr 96 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:59:30 | Data modyfikacji: 2011-12-21 14:19:36.[wersja do druku]
Uchwała nr 95/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwala Nr 95 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:58:38 | Data modyfikacji: 2011-12-16 13:58:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 94/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
 Uchwala Nr 94 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:57:24.[wersja do druku]
Uchwała nr 93/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 Uchwala Nr 93 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:52:32 | Data modyfikacji: 2011-12-02 10:55:07.[wersja do druku]
Uchwała nr 92/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami
 Uchwala Nr 92 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:50:45 | Data modyfikacji: 2011-12-02 10:55:57.[wersja do druku]
Uchwała nr 91/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych
 Uchwala Nr 91_X_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:48:49 | Data modyfikacji: 2011-12-02 11:01:33.[wersja do druku]
Uchwała nr 90/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania
tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala Nr 90 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:45:25 | Data modyfikacji: 2011-12-02 11:01:24.[wersja do druku]
Uchwała nr 89/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania
tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala Nr 89 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:44:32 | Data modyfikacji: 2011-12-02 11:00:48.[wersja do druku]
Uchwała nr 88/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania
tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala Nr 88 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:43:49 | Data modyfikacji: 2011-12-02 11:00:38.[wersja do druku]
Uchwała nr 87/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 27 października 2011 r. w sprawie nadania
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kalety
 Uchwala Nr 87 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:42:39 | Data modyfikacji: 2011-12-02 11:00:28.[wersja do druku]
Uchwała nr 86/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 października 2011 r. w sprawie opłaty
targowej [UCHYLONA]
 Uchwala Nr 86 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:41:32.[wersja do druku]
Uchwała nr 85/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 października 2011 r. w sprawie powołania
Komisji opiniującej wnioski o wyróżnienie osób
szczególnie zasłużonych dla miasta Kalety
 Uchwala Nr 85 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:36:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 84/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 października 2011 r. w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwala Nr 84_X_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:35:03 | Data modyfikacji: 2011-12-02 10:40:06.[wersja do druku]
Uchwała nr 83/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 października 2011 r. w sprawie w sprawie
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Tarnowskich Górach do orzekania w latach 2012
-2015
 Uchwala Nr 83 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:34:10.[wersja do druku]
Uchwała nr 82/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 października 2011 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana
nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w
Kaletach
 Uchwala Nr 82 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:24:47.[wersja do druku]
Uchwała nr 81/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 20 października 2011 r. w sprawie udzielenia
dotacji dla osób prowadzących wychowanie
przedszkolne na terenie Miasta Kalety w formach o
których mowa w przepisach ustawy o systemie
oświaty
 Uchwala Nr 81 X 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-12-02 10:03:15 | Data modyfikacji: 2011-12-02 10:03:44.[wersja do druku]
Uchwała nr 80/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 8 września 2011 r. w sprawie w sprawie
dostosowania opisu granic obwodów głosowania w
mieście do stanu faktycznego
 Uchwała Nr 80 IX 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:29:30.[wersja do druku]
Uchwała nr 79/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 8 września 2011 r. w sprawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
 Uchwała Nr 79 IX 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:28:34.[wersja do druku]
Uchwała Nr 78/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 8 września 2011 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości.
 Uchwała Nr 78 IX 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:28:01.[wersja do druku]
Uchwała Nr 77/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 8 września 2011 roku zmieniająca Uchwałę
Nr 46A/1/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19
maja 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutami"
 Uchwała Nr 77 IX 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:27:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 76/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022
 Uchwała Nr 76 IX 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:24:19.[wersja do druku]
Uchwała Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian
budżetu Miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 75 IX 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-21 09:23:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 74/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania
Zespołu Opinującego Kandydatów na Ławników
 Uchwała Nr 74_VIII_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:32:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 73/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwała Nr 73_VIII_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:30:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 72/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 lipca 2011 roku zmieniająca uchwałę
Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19
maja 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w
WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w
Kaletach Drutarni
 Uchwała Nr 72_VIII_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:30:00.[wersja do druku]
Uchwała Nr 71/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia
woli nabycia od Skarbu Państwa własności
nieruchomości gruntowej
 Uchwała Nr 71_VIII_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:26:02.[wersja do druku]
Uchwała Nr 70/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022
 Uchwała Nr 70_VIII_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:24:48.[wersja do druku]
Uchwała Nr 69/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 69_VIII_2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-08-31 08:22:51 | Data modyfikacji: 2011-08-31 08:23:39.[wersja do druku]
Uchwała Nr 68/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przekazania
w formie darowizny nieruchomości
 Uchwała Nr 68 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:44:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 67/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kaletach oraz
nadania jej statutu
 Uchwała Nr 67 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:41:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 66/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia
uchwały
 Uchwała Nr 66 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:37:17.[wersja do druku]
Uchwała Nr 65/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego
 Uchwała Nr 65 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:35:06.[wersja do druku]
Uchwała Nr 64/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę
Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19
maja 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkola prowadzone przez
gminę Kalety
 Uchwała Nr 64 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:34:04.[wersja do druku]
Uchwała Nr 63/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie priorytetów
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
 Uchwała Nr 63 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:29:24.[wersja do druku]
Uchwała Nr 62/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości
 Uchwała Nr 62 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:28:26.[wersja do druku]
Uchwała Nr 61/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Henryka
Borka w Kaletach za okres od 1 stycznia 2010 roku
do 31 grudnai 2010 roku.
 Uchwała Nr 61 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:27:40.[wersja do druku]
Uchwała Nr 60/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od
1.01.2010 do 31.12.2010
 Uchwała Nr 60 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 12:03:39.[wersja do druku]
Uchwała Nr 59/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian
budżetu miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 59 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:53:52.[wersja do druku]
Uchwała Nr 58/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie absolutorium
z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok
 Uchwała Nr 58 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:53:02.[wersja do druku]
Uchwała Nr 57/VII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2010 rok
 Uchwała Nr 57 VII 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-07-22 11:46:30.[wersja do druku]
Uchwała Nr 56/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Kalety oraz nadania jej
statutu

Uchylona przez Radę Miejską w Kaletach (uchwała Nr 66/VII/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku).

 Uchwała Nr 56 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:24:51 | Data modyfikacji: 2011-07-22 12:38:37.[wersja do druku]
Uchwała Nr 55/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy
części drogi gminnej w mieście Kalety
 Uchwała Nr 55 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:23:14.[wersja do druku]
Uchwała Nr 54/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zaliczenia drogi do
kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kalety
 Uchwała Nr 54 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:21:16.[wersja do druku]
Uchwała Nr 53/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości
Uchwała utraciła moc prawną (patrz Uchwała 197/XXI/2012)  Uchwała Nr 53 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:13:47 | Data modyfikacji: 2012-10-15 15:22:46.[wersja do druku]
Uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 r. w sprawie woli nabycia
nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych
 Uchwała Nr 52 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:13:07.[wersja do druku]
Uchwała Nr 51/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie woli nabycia nieruchomości do zasobu
nieruchomości gminnych.
 Uchwała Nr 51 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:11:30.[wersja do druku]
Uchwała Nr 50/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
 Uchwała Nr 50 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:10:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola
prowadzone przez gminę Kalety
 Uchwała Nr 49 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:08:12.[wersja do druku]
Uchwała Nr 48/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kalety
 Uchwała Nr 48 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:07:27.[wersja do druku]
Uchwała Nr 47/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie określenia trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 Uchwała Nr 47 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:05:33.[wersja do druku]
Uchwała Nr 46/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn Budowa kanalizacji
sanitarnej w kaletach Drutarni
 Uchwała Nr 46 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 11:03:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 45/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmiany
Wieloletniego Prognozy Finansowej na lata 2011 -
2022
 Uchwała Nr 45 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:58:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 44/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 44 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:55:40.[wersja do druku]
Uchwała Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety
 Uchwała Nr 43 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:54:32.[wersja do druku]
Uchwała Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 19 maja 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na
realizację zadania w zakresie kultury
 Uchwała Nr 42 VI 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-06-13 10:53:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 41/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawieokreśleni trybu
powoływania i odwoływania członków Członków
Interyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie
 Uchwała Nr 41 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:25:35.[wersja do druku]
Uchwała Nr 40/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie prawa uzytkowania wieczystego
nieruchomości
 Uchwała Nr 40 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:23:39.[wersja do druku]
Uchwała Nr 39/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
 Uchwała Nr 39 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:22:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 38/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie dopłaty dla
taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego
odprowadzania ścieków
 Uchwała Nr 38 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:21:50.[wersja do druku]
Uchwała Nr 37/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia
taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
gminy Kalety
 Uchwała Nr 37 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:04:08.[wersja do druku]
Uchwała Nr 36/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022
 X Uchwała Nr 36 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:02:34 | Data modyfikacji: 2012-01-25 10:36:48.[wersja do druku]
Uchwała Nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 35 V 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-04-18 13:01:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 34/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania za pracę
nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków
do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych
 Uchwała Nr 34 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:52:30 | Data modyfikacji: 2011-03-18 12:52:52.[wersja do druku]
Uchwała Nr 33/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola
w mieście Kalety
 Uchwała Nr 33 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:50:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 32/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Kalety
 Uchwała Nr 32 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:47:42 | Data modyfikacji: 2011-03-18 12:48:26.[wersja do druku]
Uchwała Nr 31/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie woli nabycia
nieruchomości do zasobu nieruchomości gminnych.
 Uchwała Nr 31 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:46:05.[wersja do druku]
Uchwała Nr 30/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
 Uchwała Nr 30 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:44:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 29/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu
postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru
inwestycji do finansowania
 Uchwała Nr 29 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:44:13.[wersja do druku]
Uchwała Nr 28/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania z
realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
 Uchwała Nr 28 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:42:39.[wersja do druku]
Uchwała Nr 27/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie
Gminy Kalety na okres od dnia 01 kwietnia 2011
roku do 31 marca 2012 roku
 Uchwała Nr 27 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:40:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 26/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie Programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofriar przemocy w rodzinie dla Gminy Kalety na
lata 2011 - 2016
 Uchwała Nr 26 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:39:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 25/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Progrmau Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 25 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:36:29.[wersja do druku]
Uchwała Nr 24/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholwych na 2011 rok"
 Uchwała Nr 24 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:27:43.[wersja do druku]
Uchwała Nr 23/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty
poprzez modernizację gospodarki ściekowej
polegającej na modernizacji i budowie
oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji
sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w
części wschodniej Kalet"
 Uchwała Nr 23 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:24:15.[wersja do druku]
Uchwała Nr 22/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2011 -
2022
 Uchwała Nr 22 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:14:19 | Data modyfikacji: 2011-03-18 12:14:38.[wersja do druku]
Uchwała Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2011 rok
 Uchwała Nr 21 IV 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-18 12:12:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 20/III/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie zasad
przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady
Miejskiej w Kaletach
 Uchwała Nr 20 III 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-02 13:17:53.[wersja do druku]
Uchwała Nr 19/III/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu
Miasta Kalety na 2011 rok

Załącznik Nr 1.doc

Załącznik Nr 2.doc

Załącznik Nr 3.doc

Załącznik Nr 4.doc

Załącznik Nr 5.doc

Załącznik Nr 6.doc

Załącznik Nr 7.doc

Załącznik Nr 8.doc

 Uchwała Nr 19 III 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:09:06.[wersja do druku]
Uchwała Nr 18/III/2011 Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -
2022
 Uchwała Nr 18 III 2011.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-01 11:07:23 | Data modyfikacji: 2011-02-01 11:09:51.[wersja do druku]
Uchwała Nr 17/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie porozumienia z
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Uchwała Nr 17 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:38:03.[wersja do druku]
Uchwała Nr 16/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie uchylenia
uchwały Nr 328/XLV/2010 w sprawie opłaty
targowej
 Uchwała Nr 16 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:37:25.[wersja do druku]
Uchwała Nr 15/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
 Uchwała Nr 15 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:36:26.[wersja do druku]
Uchwała Nr 14/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie Programu
współpracy Miasta Kalety z organizacjami
pozarządowymi
 Uchwała Nr 14 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:35:28.[wersja do druku]
Uchwała Nr 13/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2010 r.
 Uchwała Nr 13 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:34:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 12/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu
miasta Kalety na 2010 rok
 Uchwała Nr 12 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-01-10 08:32:23.[wersja do druku]
Uchwała Nr 11/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwały Rady
Miejskiej w Kaletach: Nr 327/XLVI/2010 z dnia 5
października 2010 roku i Nr 336/XLVII/2010 z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości i zwolnień od tego
podatku.
 Uchwała Nr 11 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:18:59 | Data modyfikacji: 2010-12-23 09:30:56.[wersja do druku]
Uchwała Nr 10/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu
Miasta Kalety na 2010 rok
 Uchwała Nr 10 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:18:36.[wersja do druku]
Uchwała Nr 9/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety
 Uchwała Nr 9 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:17:49.[wersja do druku]
Uchwała nr 8/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw
Socjalnych
 Uchwała nr 8 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:17:15.[wersja do druku]
Uchwała nr 7/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów
 Uchwała nr 7 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:16:59.[wersja do druku]
Uchwała nr 6/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy,
Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony
Środowiska
 Uchwała nr 6 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:16:39.[wersja do druku]
Uchwała nr 5/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Kaletach
 Uchwała nr 5 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:16:08.[wersja do druku]
Uchwała nr 4/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej
 Uchwała nr 4 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:15:52.[wersja do druku]
Uchwała nr 3/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 14 grudnia 2010 r.w sprawie składu osobowego
stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach
 Uchwała nr 3 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:08:54.[wersja do druku]
Uchwała Nr 2/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletahc z
dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
 Uchwała nr 2 II 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-22 11:07:38 | Data modyfikacji: 2010-12-22 11:09:09.[wersja do druku]
Uchwała Nr 1/I/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z
dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach
 Uchwała Nr 1 I 2010.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-12-09 08:13:30.[wersja do druku]
.