Planowanie i Zagospodarowanie przestrzenne

Opłaty skarbowe za wydanie:

  • wypisu (z planu lub ze studium) do 5 stron: 30 zł powyżej 5 stron: 50 zł,
  • wyrysu (z planu lub ze studium) za każdą stronę formatu A4 – 20 zł, jednak nie więcej niż 200 zł w sumie,
  • zaświadczenia o przeznaczeniu terenu: 17 zł,
  • zaświadczenie o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego: 17 zł.

Opłat dokonuje się na konto nr: 22 1020 2313 0000 3502 0518 3027 PKO Bank Polski S.A.

 

Wniosek - zmiana sposobu użytkowania.pdf

wniosek zmianę w planie zagospodarrowania przestrzennego.pdf

Podział nieruchomoci - informacja.pdf

wniosek - zaświadczenie o przeznaczeniu terenu z mpzp.pdf

wniosek - wypis i wyrys z mpzp.pdf

 uwaga do miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego.pdf

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2010-09-23 11:32:43 | Data modyfikacji: 2018-03-19 09:51:23.[wersja do druku]
.