Informacja Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Świerklaniec, w sprawie zainteresowania zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
2022-02-15 14:04:46
     ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2022 r.
2022-01-25 12:23:12
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2022-01-25 11:05:42
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2027 z perspektywą na lata 2026-2030"
2022-01-19 14:30:46
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2027 z perspektywą na lata 2026-2030” Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środow  ...więcej

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2022-01-18 15:22:59
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego nieruchomości gminne przeznaczone do użyczenia na okres do 3 lat.
2022-01-11 12:56:54
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmu  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2022 r.
2021-12-30 13:18:17
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego część nieruchomości gminnej przeznaczonej do użyczenia.
2021-12-13 19:01:52
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.19.2021.AS3.6 Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE PONOWNEGO ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 29 CZERWCA 2018 R. ZNAK: WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ C-E 65 NA ODC. CHORZÓW BATORY - TARNOWSKIE GÓRY – KARSZNICE – INOWROCŁAW – BYDGOSZCZ – MAKSYMILIANOWO – ODCINEK REALIZACYJNY – STACJA CHORZÓW BATORY – GRANICA WOJEWÓDZTW ŚLĄSKIE/ŁÓDZKIE”
2021-12-08 10:54:55
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-11-30 10:03:09
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 361
2021-11-30 09:53:23
  O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, po  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022
2021-11-23 13:11:06
Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internet  ...więcej

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEGO LOKAL MIESZKALNY PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
2021-11-09 10:40:25
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej - Biuletyn Informacji Publicznej (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruc  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2021-11-02 15:07:01
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.19.2021.AS3.4 Z 21 PAŹDZIERNIKA 2021 R. W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI REGIONALNEGO DYREWKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 29 CZERWCA 2018 R. ZNAK: WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ C-E 65 NA ODC. CHORZÓW BATORY - TARNOWSKIE GÓRY – KARSZNICE – INOWROCŁAW – BYDGOSZCZ – MAKSYMILIANOWO – ODCINEK REALIZACYJNY – STACJA CHORZÓW BATORY – GRANICA WOJEWÓDZTW ŚLĄSKIE/ŁÓDZKIE”
2021-10-22 11:12:54
  ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 360
2021-10-11 13:51:58
  O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, po  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków produkcyjnych i bytowych) z terenu zakładu masarskiego zlokalizowanego na terenie działek nr 337/39, 338/37, 341/39, 342/40, 343/38 i 403/39 a.m. 10, obręb Kalety
2021-09-27 09:37:35
  ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 359
2021-09-22 14:28:25
  O G Ł O S Z E N I E            W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 358
2021-09-22 14:24:40
  O G Ł O S Z E N I E   W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające   ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety - Zachód"
2021-09-21 12:07:55
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 437
poprzednie     następne

.