Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 366

O G Ł O S Z E N I E


       W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


 Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 366. 


        W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, od dnia 9 stycznia 2023 roku do dnia 8 lutego 2023 roku.


Więcej informacji pod nr tel. (34) 352 76 48.


Kalety, dnia  9 stycznia 2023 roku.

OGŁOSZENIE - karta inwentaryzacyjna 366.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2023-01-09 14:36:10 | Data modyfikacji: 2023-01-09 14:38:35.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.