Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Programu współpracy Miasta Kalety z
Organizacjami Pozarządowymi w roku 2023

Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.


Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kalety.pl w terminie od 9 do 16 listopada 2022 r.


Konsultacje przeprowadzone zostaną w ww. terminie poprzez wyrażenie opinii wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kalety.plWarunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, osób uprawnionych do reprezentowania, danych rejestrowych oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej się w imieniu organizacji.

 PROJEKT_programu wspolpracy_org_pozarzadowe_2023.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:44:26.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.