Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 365

O G Ł O S Z E N I E


       W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


 Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 365. 


        W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, od dnia 27 października 2022 roku do dnia 28 listopada 2022 roku.


Więcej informacji pod nr tel. (34) 352 76 48.


Kalety, dnia  27 października 2022 roku.

OGŁOSZENIE karta inwentaryzacyjna 365.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-10-27 15:19:44 | Data modyfikacji: 2022-10-27 15:21:42.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.