Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 363

O G Ł O S Z E N I E


       W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


 Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 363. 


        W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022  roku.


Więcej informacji pod nr tel. (34) 352 76 48.


Kalety, dnia  1 sierpnia 2022 roku.


 

OGŁOSZENIE karta informacyjna 363.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-08-01 15:53:26 | Data modyfikacji: 2022-08-01 15:58:39.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.