Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu
wykazu nieruchomości, położonej w Kaletach w
rejonie ul. Gwoździa, przeznaczonej do dzierżawy
na okres do 3 lat.
Burmistrz Miasta Kalety

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący część nieruchomości gminnych o nr ewid. 424/92 oraz 1521/92, o powierzchni 0.0510 ha, położonych w Kaletach w rejonie ul. Gwoździa, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat na cele rekreacyjno - sportowe.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 12 lipca 2022 r. do dnia 2 sierpnia 2022 r.

WYKAZ NR 0050.120.2022.pdf

ZARZĄDZENIE NR 0050.120.2022.pdf

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY 0050.120.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-07-12 10:57:11 | Data modyfikacji: 2022-07-12 11:23:34.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.