Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
"Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na
lata 2021-2027 z perspektywą na lata 2026-2030"

Ogłoszenie


o konsultacjach społecznych projektu


„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2027 z perspektywą na lata 2026-2030”


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. Nr 1219) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. Nr 247 z późn. zm.).


Burmistrz Miasta Kalety informuje, iż w dniach od 19.01.2022 do 09.02.2022 roku odbywają się konsultacje społeczne dla opracowanego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2027 z perspektywą na lata 2026-2030”.


Z treścią projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2027 z perspektywą na lata 2026-2030” można zapoznać się:


- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, parter biuro podawcze,


- na stronie internetowej: www.kalety.pl BIP


Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w terminie do dnia 09.02.2022 roku.


- w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2,


- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: bip@kalety.plOrganem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kalety.


Burmistrz Miasta Kalety


Klaudiusz Kandzia


 

Program_Ochrony_Srodowiska_dla_Miasta_Kalety.pdf

 ogloszenie_o_konsultacjach_spolecznych_projektu-POS.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2022-01-19 14:30:46 | Data modyfikacji: 2022-01-20 07:43:15.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.