Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 359

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

       W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”

 

 

 Urząd Miasta Kalety zawiadamia

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 359.

 

 

        W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach,
od dnia 22 września 2021 roku do dnia 25 października 2021  roku.

 

 

Więcej informacji pod nr tel. (34) 352 76 48.

 

 

Kalety, dnia  22 września 2021 roku.

 

Ogloszenie o wylozeniu karty inwentaryzacyjnej nr 359.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:28:25.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.