Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 356

O G Ł O S Z E N I E


 


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


 


Urząd Miasta Kalety


 


zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 356.


 


W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, od dnia 6 sierpnia 2021 roku do dnia 6 września 2021 roku.


Więcej informacji pod nr tel. (34) 352 76 48

Ogłoszenie o wyłożeniu karty inwentaryzacyjnej 356.pdf

Karta inwentaryzacyjna nieruchomości 356.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-08-06 13:27:55 | Data modyfikacji: 2021-08-06 13:47:25.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.