Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny
przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.

 


Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


 


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny nr 1, przy ul. 1 Maja 64 w Kaletach, przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 13 lipca 2021 r. do dnia 3 sierpnia 2021 r.


 

WYKAZ 0050.89.2021.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.89.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-07-13 13:54:44 | Data modyfikacji: 2021-07-13 13:55:33.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.