Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia
umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego

ZBM.033.8.2021


 


1. Podstawa prawna:

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zmianami) Miasto Kalety ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.


2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Miasto Kalety, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Kalety adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety


3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zmianami) organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym.


4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy

Publiczny transport zbiorowy (autobusowy) w zakresie gminnych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmującej obszar Gminy Kalety obejmujący przystanki (zgodnie z Uchwałą Nr 60/VII/2015 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2015 r.):


- Drutarnia I


- Drutarnia II


- Kalety Osiedle


- Kalety Żwirki i Wigury


- Kalety Kościół


- Kalety Osiedle Królów


- Kalety Dom Kultury


- Kuczów I


- Kuczów II


- Miotek Skrzyżowanie I


- Miotek Skrzyżowanie II


- Miotek Żarach


5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

15 listopada 2021 r.


6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

Okres 24 miesiące od daty zawarcia umowy.


7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.


8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety ( www.bip.kalety.pl)


- tablica informacyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach


- strona internetowa Miasta Kalety ( www.kaletv.pl)


 


Burmistrz Miasta Kalety


mgr Klaudiusz Kandzia

Ogloszenie_transport_zbiorowy_05_2021 .pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2021-05-12 09:02:41 | Data modyfikacji: 2021-05-12 09:26:48.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.