Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny
przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.

Burmistrz Miasta Kalety


informuje,


że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 13 kwietnia 2021 r.

WYKAZ 0050.37.2021.pdf

ZARZĄDZENIE 0050.37.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2021-03-23 09:57:40 | Data modyfikacji: 2021-03-23 09:59:43.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.