Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu
o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska
– program rozwoju lokalnej infrastruktury
sportowej – EDYCJA 2020 ogłoszonego przez
Ministra Sportu i Turystyki

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki, polegającego na budowie krytej pływalni przyszkolnej w Kaletach.

Konsultacje trwać będą w okresie od 3 marca 2020 r. do 11 marca 2020 r.

Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie będą uwzględniane.

W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić poniższy formularz ankietowy

 

Ankieta

W związku z  opracowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – EDYCJA 2020, ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki, polegającego na budowie krytej pływalni przyszkolnej w Kaletach zwracamy się o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa krytej pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach, spełniającej poniższe parametry:
- Powierzchnia hali basenowej: 309 m2,
- kubatura: 1184 m3,
- Niecka: Stalowa,
- Wymiary basenu: 16,67x8,5m ,
- Powierzchnia lustra wody: 142 m2,
- Głębokość basenu: 0,9-1,60 m,
- Objętość basenu: 220 m3,
- Temperatura wody: 28-30 st C ,
- Wydajność obiegu: 65 m3/h,
Główną funkcją obiektu jest realizacja programu nauki pływania dla dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem powstałej infrastruktury tj.
czterotorowej niecki pływackiej o wymiarach 16,67 x 8,5 m i głębokości
0,9 do 1,60 m. Szerokość niecki umożliwia aranżację 4 torów po 2m efektywnej szerokości każdy. Zakłada się realizację nauki pływania w ramach wychowania fizycznego, w godzinach zajęć szkolnych.

Przewiduje się również udostępnienie obiektu dla osób z zewnątrz tj.
jego udostępnienia dla społeczności lokalnej poza godzinami realizacji zajęć szkolnych.

 Czy uważa Pan/Pani, że realizacja Projektu opisanego powyżej, polegającego na budowie krytej pływalni przyszkolnej w Kaletach, jest zasadna?

 

- TAK

- NIE

 

Miejsce na ewentualne uwagi, wnioski, opinie:

...................................................................

raport z konsultacji [plywalnia przyszkolna 2020].pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:14:39 | Data modyfikacji: 2020-03-11 15:40:00.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.