Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 352

O G Ł O S Z E N I E


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 352. W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 12 grudnia 2018 roku do dnia 14 stycznia 2018 roku.


Kalety, dnia 11 grudnia 2018 roku.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-12-12 14:37:12.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.