Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 351

O G Ł O S Z E N I E


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym”


Urząd Miasta Kalety zawiadamia


o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 351. W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 24 października 2018 roku do dnia 25 listopada 2018 roku.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-10-23 13:56:45 | Data modyfikacji: 2018-10-23 13:57:02.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.