Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do
sprzedaży jego najemcy.

Burmistrz MIasta Kalety


informuje,


że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia.


Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 16 października 2018 r. do dnia 6 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2018.pdf

WYKAZ 0050.154.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2018-10-16 09:20:11 | Data modyfikacji: 2018-10-16 09:24:51.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.