Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wlglądu
przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej
oznaczonej numerem 350.

O G Ł O S Z E N I E


W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191) „Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym” Urząd Miasta Kalety zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 350. W/w karta jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 11 - od dnia 5 września 2018 roku do dnia 5 października 2018 roku.


Kalety, dnia 4 września 2018 roku

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:10:04 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:12:31.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.