Postanowienie z dnia 13.12.2016r. Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach w sprawie
wyznaczenia innego organu do przeprowadzenia
postępowania i wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowie nowej instalacji do przerobu odpadów
metali w celu ich odzysku i przygotowania do
recyklingu”
 zobacz postanowienie

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2016-12-19 11:16:23.[wersja do druku]

Zobacz:
   Oświata
   Polowania zbiorowe
« powrót
.