Informacja o wydaniu w dniu 13 maja 2016 roku
decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
nowej instalacji do przerobu odpadów metali w
celu ich odzysku i przygotowania do recyklingu na
działkach: 2326/100, 2057/88, 2056/126, 430/126,
1971/94, 436/97, 1975/97, 1973/88, 433/96, 434/97,
435/97, oraz 437/97 w Kaletach.”

INFORMACJA WSiRG.6220.5.44.2014.2016.pdf

DECYZJA WSiRG. 6220.5.43.2014.2016 .pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-05-13 13:40:10.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.