Konsultacje społeczne wniosku o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
dotyczący termomodernizację budynku
użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury
w Kaletach oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach

Miasto Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w związku z opracowywaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, obejmujący termomodernizację budynków użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz Publicznego Gimnazjum w Kaletach


Konsultacje trwać będą w okresie od 21 marca 2016 r. do 25 marca 2016 r.


Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.


W celu zgłoszenia uwag należy wypełnić pniższych formularz ankietowy.


 

Raport z konsultacji spolecznych 30032016.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-03-21 12:12:47 | Data modyfikacji: 2016-03-21 12:48:13.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.