Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie
Planu Gpospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kalety"
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kalety"

Z wyżej wymienionym dokumentem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 w Referacie Pozyskiwania Środków (II piętro, pokój nr 23), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 23.12.2015 r. do dnia 15.01.2016 r. oraz na stronie internetowej www.bip.kalety.pl.
Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opini w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 w Referacie Pozyskiwania Środków (II piętro, pokój nr 23).

Formularz należy:
• złożyć w formie papierowej w Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2 w Referacie Pozyskiwania Środków (II piętro, pokój nr 23), z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”, lub
• przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bip@kalety.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”.
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach oraz na oficjalnej stronie internetowej miasta www.kalety.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji. Zachęcam do czynnego udziału, gdyż prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety 1.9.pdf

 formularz konsultacji [PGN].doc

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-12-23 08:30:19 | Data modyfikacji: 2015-12-23 08:43:34.[wersja do druku]

Zobacz:
 Oświata .  Polowania zbiorowe . 
« powrót
.