Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 8 marca 2023 r. znak: GL.ZUZ.3.4210.57.2022.MS o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki z dnia 06.03.2023 r. w decyzji znak: GL.ZUZ.3.4210.57.2022.MS z dnia 21.09.2022 r.
2023-03-14 12:46:42
     ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
2023-02-28 15:21:31
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu o dofinansowanie w ramach programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich - ogłoszonego przez Ministra Sportu
2023-02-28 11:12:07
Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia ogłasza konsultacje społeczne projektu o dofinansowanie pn. Budowa przyszkolnej hali sportowej tj. boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 m x 40 m wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szko  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach zlokalizowanych w Mieście Kalety
2023-02-21 15:16:50
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie o wszczęciu postępowania na wniosek spółki Cabwell Investments Sp. z o. o. Sp. k z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2A w Kaletach
2023-02-21 11:28:14
  ...więcej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w roku 2023
2023-02-13 16:56:47
  ...więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety
2023-02-13 13:36:53
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy położony przy ul. 1 Maja 14, przeznaczony do najmu na okres do 3 lat
2023-02-07 17:10:39
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszon  ...więcej

II nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych
2023-02-07 11:30:40
W związku z uruchomieniem naboru w ramach Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Miasto Kalety ogłasza II nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytk&oacu  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Miasta Kalety pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach
2023-02-03 12:54:49
Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu pn. „Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach” w ramach aplikowania Miasta Kalety w konkursie ogłoszonym przez Wojew&oacu  ...więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
2023-02-03 08:14:51
  ...więcej

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2023-01-27 08:14:00
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2023 r.
2023-01-20 14:00:24
  ...więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych
2023-01-20 12:55:24
W związku z uruchomieniem naboru w ramach Rządowym Programem Odbudowy Zabytków Miasto Kalety ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytkó  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postanowienia WOOŚ.420.37.2022.AS3.7 z dnia 11 stycznia 2023 r. stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz – Maksymilianowo” dla zadania pn. „LOT B – Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,00) – Kalina (km 66,800) oraz zaprojektowanie podstacji trakcyjnych i infrastruktury kolejowej na linii kolejowej 131 i 144”
2023-01-17 14:09:41
     ...więcej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety - Zachód" oraz "Kalety - Wschód"
2023-01-10 14:59:53
     ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2023 r.
2023-01-10 14:31:06
  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 366
2023-01-09 14:36:10
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Kontynuacja udziału Miasta Kalety w rządowym programie sprzedaży węgla
2023-01-03 13:50:28
Szanowni Państwo, 27 października 2022 roku Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu tańszego węgla za pośrednictwem samorządu informuj  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną
2022-12-09 09:00:03
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 466
następne

.