OBWIESZCZENIE o przystapieniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalety "
2022-11-14 12:44:31
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kalety Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środ  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2023
2022-11-09 13:44:26
Burmistrz Miasta Kalety przedstawia do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Projekt Programu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internet  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-11-08 08:41:56
  ...więcej

Informacja o sprzedaży węgla za pośrednictwem samorządu
2022-11-04 09:46:15
Szanowni Państwo, 27 października 2022 roku Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością zakupu tańszego węgla za pośrednictwem samorządu informuj  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.
2022-10-31 13:20:37
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 365
2022-10-27 15:19:44
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022 - 2030
2022-10-11 13:28:48
Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalety na lata 2022 - 2030 Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Miasta Kalety, z lokalnymi partnerami społecznymi i g  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2022-08-29 14:43:43
  ...więcej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
2022-08-29 14:39:39
  ...więcej

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety - Wschód"
2022-08-16 15:26:33
     ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WOOŚ.420.19.2021.AS3.16 dot. przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry _ Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie"
2022-08-05 13:20:43
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WOOŚ.420.19.2021.AS3.17 dot. przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry _ Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie"
2022-08-05 12:17:45
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, obejmującego lokal użytkowy nr 1, usytuowany w suterenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, przeznaczony do najmu na okres do 3 lat.
2022-08-02 12:08:48
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 364
2022-08-01 15:59:24
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 363
2022-08-01 15:53:26
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
2022-07-26 14:04:59
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Kaletach w rejonie ul. Gwoździa, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
2022-07-12 10:57:11
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.
2022-05-20 10:41:48
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Kaletach przy ul. Fabrycznej (Ichtiopark), przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
2022-05-17 10:27:52
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 362
2022-05-10 14:32:35
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 444
następne

.