Obwieszczenie o wydaniu decyzji WOOŚ.420.19.2021.AS3.16 dot. przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry _ Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie"
2022-08-05 13:20:43
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji WOOŚ.420.19.2021.AS3.17 dot. przedsięwzięcia pn. "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry _ Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo - odcinek realizacyjny - stacja Chorzów Batory - granica województw śląskie/łódzkie"
2022-08-05 12:17:45
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, obejmującego lokal użytkowy nr 1, usytuowany w suterenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, przeznaczony do najmu na okres do 3 lat.
2022-08-02 12:08:48
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 364
2022-08-01 15:59:24
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 363
2022-08-01 15:53:26
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
2022-07-26 14:04:59
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Kaletach w rejonie ul. Gwoździa, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
2022-07-12 10:57:11
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.
2022-05-20 10:41:48
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości, położonej w Kaletach przy ul. Fabrycznej (Ichtiopark), przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
2022-05-17 10:27:52
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony   ...więcej

Ogłoszenie o o wyłożeniu do publicznego wglądu przygotowanego projektu karty inwentaryzacyjnej oznaczonej numerem 362
2022-05-10 14:32:35
O G Ł O S Z E N I E        W związku z kontynuacją prac związanych z inwentaryzacją mienia komunalnego, działając w  oparciu o art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 191)   ...więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż zestawu zabawowego oraz dwóch urządzeń zabawowych.
2022-04-29 13:45:06
  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030
2022-04-27 14:51:14
  Burmistrz Miasta Kalety zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2030. Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Miasta Kalety, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wyjaśnienia treści decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach zn. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 z 29 czerwca 2018 r.
2022-04-25 15:30:11
  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych przy ul. ks. Rogowskiego oraz ul. Łokietka w Kaletach, przeznaczonych do zbycia.
2022-03-22 14:50:38
  ...więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WOOŚ.420.1.2022.AS3.2 Z DNIA 4 MARCA 2022 W SPRAWIE PONOWNEGO ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYJAŚNIENIA TREŚCI DECYZJI REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 29 CZERWCA 2018 R. ZN. WOOŚ.4201.6.2016.AS3.30 dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice - Inowrocław – Bydgoszcz - Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – stacja Chorzów Batory – granica województw śląskie/łódzkie”.
2022-03-09 08:42:11
     ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Skablowanie linii napowietrznej SN relacji Koszęcin_Kalety od sł. nr CZZ086090 do stacji transformatorowej 15/04kV CZZ30097 Kalety oczyszczalnia ścieków w obrębie miejscowości Brusiek i Kalety Drutarnia gm. Koszęcin i Kalety etap II".
2022-02-17 14:53:56
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego część nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2022-02-15 14:20:14
  ...więcej

Informacja Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Świerklaniec, w sprawie zainteresowania zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa.
2022-02-15 14:04:46
     ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2022 r.
2022-01-25 12:23:12
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2022-01-25 11:05:42
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 434
następne

.