Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2022-06-29 08:09:46
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety Podinspektor - Ekodoradca w Wydziale Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy w ramach projektu pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”.
2022-03-29 09:35:24
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2021-12-15 15:26:56
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2021-07-19 16:10:05
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2020-09-30 12:53:32
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2020-02-28 12:29:28
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2020-01-08 11:59:25
  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko: referenta w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2018-11-21 12:04:30
INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Miejskim w Kaletach Żwirki i Wigury 2 42 – 660 Kalety na stanowisko:  referent Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent został wybrany: Pan Damian Gabry  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2018-05-21 16:13:15
Informacja o wyniku naboru w Urzędzie Miejskim w Kaletachul. Żwirki i Wigury 242-660 Kalety na stanowisko: inspektor W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko inspektor została wybrana Pani Joanna Pyka, zamieszkała w Kaletach. Uzasadnien  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko inspektora w Urzędzie Miejskim w Kaletach
2017-12-28 13:43:40
INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Miejskim w Kaletach Żwirki i Wigury 242 – 660 Kalety na stanowisko: podinspektor   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko podinspektor został wybrany:Pan Tomasz Ga  ...więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku
2013-07-29 09:15:01
W dniu 25 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku. Oferty na konkursu złożyły 4 oso  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku drugiego konkursu na kandydata na stnaowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaletach
2011-07-29 14:46:19
Dnia 29 lipca 2011 roku odbył się drugi konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaletach, ul. 1 Maja 4. do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów, obydwoje spełniali wymogi formalne. W wyniku przeprowadzonego postępowan  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaletach
2011-06-28 11:16:11
Dnia 27 czerwca 2011 roku przeprowadzono postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaletach. Dwóch kandydatów nie zostało dopuszczonych do postępowania konkursowego ze względu na braki formalne w dokumentacji. J  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Klaetach Inspektor ds. świadczeń rodzinnych - 1 etat
2011-01-27 12:36:18
  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14

.