Unieważnienie postępowania na: "Budowę budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę"
2022-08-10 13:45:59
„Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  ...więcej

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
2022-07-21 14:18:55
     ...więcej

Informacja o wyniku IV przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2022-07-12 09:44:59
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)"
2022-07-11 10:11:37
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)”, nr POIS.01.07.01-00-0006/21” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspier  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety."
2022-06-01 10:06:47
  ...więcej

Unieważnienie postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)"
2022-05-26 14:58:26
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)”, nr POIS.01.07.01-00-0006/21” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieran  ...więcej

Unieważnienie postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)"
2022-05-09 12:45:56
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)”, nr POIS.01.07.01-00-0006/21” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieran  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii."
2022-04-06 08:50:05
  „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę ul. 3 Maja w Kaletach-Drutarni - II etap"
2022-03-23 15:31:42
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej"
2022-03-11 04:13:18
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału deszczowego – II etap"
2022-02-11 04:27:32
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Zagłoby w Kaletach"
2022-02-11 04:26:36
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Chopina w Kaletach"
2022-02-11 04:25:54
     ...więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2022-02-10 13:05:48
       ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Miasta Kalety"
2022-01-18 13:40:00
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na: ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH, POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
2021-12-29 14:57:53
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” – Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach
2021-12-13 20:35:16
"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa IV. "Efektywno  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę pomostu drewnianego – kładki, wokół pomnika przyrody – Cisa Donnersmarcka w Kaletach, na działce numer 543/1.
2021-09-17 09:32:31
  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania na budowę pomostu drewnianego – kładki, wokół pomnika przyrody – Cisa Donnersmarcka w Kaletach, na działce numer 543/1.
2021-08-17 10:14:55
  ...więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie projektu kompleksowego remontu budynku komunalnego przy ulicy Paderewskiego nr 93.
2021-08-10 10:12:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 256
następne

.