Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Budowę budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę"
2022-10-17 16:09:46
„Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postepowania na: „ZAKUP SPRZĘTU WRAZ Z MONTAŻEM I INSTALACJĄ W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA”
2022-10-11 11:35:31
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19    ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: „ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KALETACH”
2022-10-10 09:51:32
     ...więcej

Informacja o wyniku II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
2022-10-06 11:58:29
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postepowania na: "Budowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach"
2022-09-16 08:33:08
„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Postępowanie przeprowadzane było elektronicznie przy użyciu platformy zaku  ...więcej

Informacja o wyniku V przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2022-08-19 10:41:26
     ...więcej

Unieważnienie postępowania na: "Budowę budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę"
2022-08-10 13:45:59
„Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych  ...więcej

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
2022-07-21 14:18:55
     ...więcej

Informacja o wyniku IV przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, usytuowanego na parterze budynku przy ul. 1 Maja 21, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2022-07-12 09:44:59
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)"
2022-07-11 10:11:37
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)”, nr POIS.01.07.01-00-0006/21” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspier  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Kalety."
2022-06-01 10:06:47
  ...więcej

Unieważnienie postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)"
2022-05-26 14:58:26
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)”, nr POIS.01.07.01-00-0006/21” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieran  ...więcej

Unieważnienie postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)"
2022-05-09 12:45:56
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, ks. Drozdka)”, nr POIS.01.07.01-00-0006/21” w ramach poddziałania POIS.01.07.01 Wspieran  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii."
2022-04-06 08:50:05
  „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskie  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę ul. 3 Maja w Kaletach-Drutarni - II etap"
2022-03-23 15:31:42
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej"
2022-03-11 04:13:18
  ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału deszczowego – II etap"
2022-02-11 04:27:32
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Zagłoby w Kaletach"
2022-02-11 04:26:36
     ...więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na: "Przebudowę drogi gminnej ul. Chopina w Kaletach"
2022-02-11 04:25:54
     ...więcej

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Kaletach przy ul. 1 Maja 68, stanowiącego własność Gminy Kalety.
2022-02-10 13:05:48
       ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 262
następne

.