ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ DOMKÓW LETNISKOWYCH,
POWSTAŁYCH NA TERENIE 4 (CZTERECH) GMIN W
WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

 


Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63d9ffcb-620a-11ee-a60c-9ec5599dddc1


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.11.2023 r. [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Informacja z otwarcia ofert 08.11.2023 r. [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

AKTUALNY Załącznik nr 2 edytowalny - Formularz cenowy [ODPADY KOMUNALNE 2023].docx

AKTUALNY Załącznik nr 2 - Formularz cenowy [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Wyjaśnienia do SWZ 01.11.2023 r. [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Wyjaśnienia do SWZ 25.10.2023 r. [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

AKTUALNY Załącznik nr 8 - Wzór umowy wykonawczej [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Wyjaśnienia do SWZ 23.10.2023 r. [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Wyjaśnienia do SWZ 18.10.2023 r. [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS193-600314-pl.pdf

SWZ [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 2 - formularz cenowy [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 3 - espd-request [ODPADY KOMUNALNE 2023].zip

Załącznik nr 3a - oświadczenie grupa kapitałowa [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 3b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia sankcje UE [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 4 - wykaz usług [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz narzędzi [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 6 - OPZ [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 7 - umowa generalna [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 8 - umowa wykonawcza [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 9 - oświadczenie wspólni wykonawcy [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załącznik nr 10 - zobowiązanie podmiotu trzeciego [ODPADY KOMUNALNE 2023].pdf

Załączniki nr 1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 9 i 10 edytowalne [ODPADY KOMUNALNE 2023].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2023-10-06 19:54:37 | Data modyfikacji: 2023-10-06 19:56:08.[wersja do druku]
« powrót
.