PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ANIOŁA I JODŁOWA W
KALETACH

 


Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-faa95d97-4c1d-11ee-a60c-9ec5599dddc1


 

Informacja z otwarcia ofert 20.09.2023 r. [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2023.BZP 00382664.01.pdf

SWZ 05.09.2023 r. [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie 125 (Wykonawca) [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 3 - ośw. 125 podm. udost. zasoby [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 4 - wykaz robót [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz osób [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego art. 118 [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 7 - oświadczenie wspólni wykonawcy art. 117 ust. 4 [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 8 - oświadczenie o aktualności art. 125 [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załącznik nr 9 - dokumentacja [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].zip

Załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].pdf

Załączniki nr 1-8 edytowalne [PRZEBUDOWA UL. JODŁOWA I ANIOŁA].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2023-09-05 21:11:56 | Data modyfikacji: 2023-09-05 21:12:44.[wersja do druku]
« powrót
.