REMONT OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO MOJE BOISKO ORLIK
2012 W KALETACH

 


„Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponenetem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2022


Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f4db82da-fa44-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b


 


 

Ogloszenie o wyniku postepowania [ORLIK].pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.07.2023 r. [ORLIK].pdf

Informacja z otwarcia ofert 19.06.2023 r. [ORLIK].pdf

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [ORLIK].pdf

Wyjaśnienia do SWZ 14.06.2023 r. [ORLIK].pdf

Wyjaśnienia i zmiana SWZ 06.06.2023 r. [ORLIK].pdf

AKTUALNY 06.06.2023 r. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ORLIK].doc

AKTUALNY 06.06.2023 r. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ORLIK].pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2023_BZP 00249920_01.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00231667_01.pdf

SWZ 24.05.2023 r. [ORLIK].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ORLIK].pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie 125 (Wykonawca) [ORLIK].pdf

Załącznik nr 3 - ośw. 125 podm. udost. zasoby [ORLIK].pdf

Załącznik nr 4 - wykaz robót [ORLIK].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz osób [ORLIK].pdf

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego art. 118 [ORLIK].pdf

Załącznik nr 7 - oświadczenie wspólni wykonawcy art. 117 ust. 4 [ORLIK].pdf

Załącznik nr 8 - oświadczenie o aktualności art. 125 [ORLIK].pdf

Załącznik nr 9 - dokumentacja [ORLIK].zip

Załącznik nr 10 - projektowane postanowienia umowy [ORLIK].pdf

Załączniki nr 1-8 edytowalne [ORLIK].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2023-05-24 17:48:55 | Data modyfikacji: 2023-05-24 18:04:31.[wersja do druku]
« powrót
.