Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaletach

„Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”
w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87a2a1c7-9fe4-445b-943b-7f85b4975c23

Ogłoszenie o wyniku postępowania 2022.BZP 00350688.01.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.09.2022 r. [REMIZA OSP].pdf

Informacja z otwarcia ofert 19.07.2022 r. [REMIZA OSP].pdf

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [REMIZA OSP].pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2022.BZP 00219675.pdf

SWZ 22.06.2022 r. [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie 125 (Wykonawca) [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 3 - ośw. 125 podm. udost. zasoby [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 4 - wykaz robót [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz osób [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego art. 118 [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 7 - oświadczenie wspólni wykonawcy art. 117 ust. 4 [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 8 - dokumentacja [REMIZA OSP].zip

Załącznik nr 9 - projektowane postanowienia umowy [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 10 - identyfikator postępowania [REMIZA OSP].pdf

Załącznik nr 11 - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Załączniki nr 1-7 edytowalne [REMIZA OSP].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-06-22 17:05:37 | Data modyfikacji: 2022-06-22 17:55:20.[wersja do druku]
« powrót
.