Poprawa efektywności energetycznej obiektów
użyteczności publicznej w Mieście Kalety
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł
energii.


„Poprawę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa „IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie: 4.1. „Odnawialne źródła energii”, Poddziałanie: 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”.


Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/af0ff768-4a3d-4c4d-b4d5-2e8460c415ad

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08da1796-8c68-fee0-4d42-7800014e13b8.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.03.2022 [Pompy ciepła].pdf

Korekta informacji z otwarcia ofert 17.03.2022 [Pompy ciepła].pdf

Informacja z otwarcia ofert 08.03.2022 [Pompy ciepła].pdf

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [Pompy ciepła].pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dnia 22.02.2022 r. [Pompy ciepła].pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 08d9f5f7-d4d5-9aef-69b2-080001edbc78.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 08d9f20d-c92f-ae66-721c-1f0001e68a39.pdf

SWZ 17.02.2022r. [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie 125 (Wykonawca) [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 3 - ośw. 125 podm. udost. zasoby [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 4 - wykaz robót [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz osób [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego art. 118 [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 7 - oświadczenie wspólni wykonawcy art. 117 ust. 4 [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 8 - dokumentacja [Pompy ciepła].zip

Załącznik nr 9 - projektowane postanowienia umowy [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 10 - identyfikator postępowania [Pompy ciepła].pdf

Załącznik nr 11 - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Załączniki nr 1-7 edytowalne [Pompy ciepła].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-02-17 14:01:04 | Data modyfikacji: 2022-02-17 14:17:51.[wersja do druku]
« powrót
.