Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach-Drutarni - II
etap

 


Postępowanie przeprowadzane jest elektronicznie przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55bb2ff2-795c-4623-ab03-861695cda24f

Ogłoszenie o wyniku postępowania 08da0cd7-fac4-6cb7-65fb-c70001ba44d0.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.03.2022 r. [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Informacja z otwarcia ofert 04.03.2022 r. [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 08d9f141-b6ed-42b5-721c-1f0001e684ef.pdf

SWZ 16.02.2022r. [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 2 - oświadczenie 125 (Wykonawca) [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 3 - ośw. 125 podm. udost. zasoby [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 4 - wykaz robót [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 5 - wykaz osób [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 6 - zobowiązanie podmiotu trzeciego art. 118 [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 7 - oświadczenie wspólni wykonawcy art. 117 ust. 4 [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 8 - Dokumentacja [Przebudowa ul. 3 Maja].zip

Załącznik nr 9 - projektowane postanowienia umowy [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 10 - identyfikator postępowania [Przebudowa ul. 3 Maja].pdf

Załącznik nr 11 - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Załączniki nr 1-7 edytowalne [Przebudowa ul. 3 Maja].zip

 

Opublikowane przez: Tomasz Galios | Data wprowadzenia: 2022-02-16 14:02:44 | Data modyfikacji: 2022-02-16 14:10:52.[wersja do druku]
« powrót
.